Hur kan vi hjälpa dig?

Jag kan inte verifiera min identitet

Om du väntar på resultatet av en verifiering bör du vara medveten om att det kan ta mellan 10 minuter och 24 timmar eller mer innan vi hör av oss till dig. Om din verifiering har misslyckats ber vi dig att försöka igen och kontrollera att dina bilder är tydliga och att alla foton på dokument är läsbara utan suddighet eller reflektioner.

Se till att du:

  • Har fyllt 18 år
  • Är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Australien, Singapore, Schweiz eller USA
  • Använder ett dokument som inte har gått ut, är skadat eller oläsligt
  • Tar bilder som är tydliga där alla uppgifter i dokumentet går att läsa

Kontot kan inte verifieras med bilder av skärmbilder/kopior/skanningar av det riktiga dokumentet.

På grund av Brexit kan vi behöva be dig att återverifiera din ID-handling innan vi kan migrera ditt konto till vår europeiska enhet.

Tänk på följande om du har problem med att återverifiera din ID-handling:

  • Se till att du har den senaste versionen av appen
  • För att påbörja processen kan du antingen trycka på aviseringen i appen, följa instruktionerna i e-postmeddelandet vi har skickat till dig eller ladda upp dokumenten genom att följa den här länken
  • Använd en annan enhet om din kamera inte fungerar och du inte kan ta foton. Dokumenten måste skickas in via appen.

Kom ihåg att du måste skicka in dokument som styrker din rätt att befinna dig i det land som du har uppgett i din profil. Enligt lag kan vår enhet i Europa inte godkänna körkort som en giltig ID-handling.

Vi är medvetna om den rådande situationen våra kunder står inför på grund av pandemin. Du kan chatta med oss så kan våra agenter hjälpa till utifrån dina personliga förutsättningar.

Relaterade artiklar