Hur kan vi hjälpa dig?

Varför stängdes mitt konto?

Vi kan stänga av eller stänga ditt konto omedelbart och avsluta din åtkomst till vår webbplats under exceptionella omständigheter, vilka inkluderar följande:

  • Om vi har goda skäl att misstänka att du uppför dig bedrägligt,
  • Om du inte har gett oss (eller någon som agerar för oss) informationen vi begärde eller om vi har goda skäl att tro att informationen du har lämnat är felaktig eller osann,
  • Om du har brutit mot våra villkor på ett allvarligt eller ihållande sätt och du inte ställt saker till rätta inom en rimlig tid,
  • Om vi har goda skäl att tro att din användning av Revolut-appen är skadlig för oss eller vår programvara, våra system eller hårdvaror,
  • Om vi har goda skäl att tro att din fortsatta användning av kontot kan komma att skada vårt rykte eller goodwill,
  • Om vi har bett dig betala tillbaka pengar du är skyldig och detta inte har gjorts inom en rimlig period,
  • Om du har gått i konkurs eller
  • Om vi måste göra det enligt lagar, förordningar, domstolsbeslut eller en ombudsmans anvisningar.

Det finns också andra orsaker varför vi beslutade att stänga eller stänga av ditt konto. Vi kontaktar dig genom Revolut-appen minst två månader innan det händer.

Tyvärr kan vi inte ge dig detaljer om varför kontot stängdes. Besluten går inte att ändra och det finns inget mer du kan göra för att stoppa att kontot stängs eller stängs av.

Relaterade artiklar