Hur kan vi hjälpa dig?

Vem är en politiskt utsatt person?

Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (Financial Action Task Force, FATF) definierar en politiskt utsatt person (politically exposed person, PEP) som ”en individ som har eller har haft en framträdande publik roll. På grund av deras position och inflytande är många av dessa personer i positioner som andra kan utnyttja för penningtvätt eller relaterade förbrott. Dessa brott inkluderar korruption och mutbrott samt aktivitet kopplad till finansiering av terrorism. (...)”. Dessa personer är också ”individer som har eller har haft framstående publika roller, både inhemska och utländska politiskt utsatta personer, samt deras familjemedlemmar och nära medarbetare”.

Vi måste enligt lag ta reda på om du som vår kund har en politisk koppling. Det är ingenting du behöver oroa dig för eftersom ”dessa krav är förebyggande (inte straffbara för dig) och ska inte ses som stigmatisering av politiskt utsatta personer och betyder inte att de är involverade i brottslig verksamhet”.

Vad betyder det för dig?

Om vi konstaterar att du är en politiskt utsatt person ber vi dig göra en kontroll av pengarnas ursprung. Det är en standardprocedur vi måste göra enligt lag, så det betyder inte att vi inte litar på dig.

Vad händer om jag inte vill bli ansedd som en politiskt utsatt person?

Tyvärr beror det inte bara på oss eller vår bedömning. Det finns specifika procedurer och regelverk som vi måste följa. Om du anses vara förknippad med en politiskt utsatt person men relationen inte längre existerar (till exempel på grund av skilsmässa eller annullering) ska du kontakta oss via chatten. Vi tar den nya informationen i beaktning.

Vi kan inte berätta om utfallet av utredningen men vi sparar informationen och tar den i beaktning.

Relaterade artiklar