Hur kan vi hjälpa dig?

Vad gör jag om jag vill att Revolut raderar alla mina uppgifter?

Som ett reglerat finansinstitut är vi skyldiga att spara dina uppgifter i minst 8 år enligt förordningarna om bekämpning av penningtvätt och terrorism. Dessa krav på kvarhållande har företräde över rättigheten att begära radering enligt gällande dataskyddslagar (till exempel GDPR, den australiska dataskyddslagen eller Singapores lag om skydd för personuppgifter). Vi kan därför inte radera dina uppgifter som är kopplade till Revolut-kontot förrän efter den här tidsperioden men vi kan försäkra dig om att dina uppgifter är säkra under vårt överinseende.

Relaterade artiklar