Hur kan vi hjälpa dig?

Vad är en kontroll av pengarnas ursprung?

Kontroller av pengars ursprung är mycket viktiga, men få är medvetna om dem. Revolut strävar efter att stoppa ekonomisk brottslighet vid varje givet tillfälle, och ett sätt som vi gör det på är genom att följa pengarna.

Under kontrollerna av pengars ursprung omber vi dig att tillhandahålla dokument som styrker att dina hårt förvärvade pengar kommer från en legitim källa, samt att identifiera hur och i vilket syfte du får pengarna.

Dokumentering av inkomstkällor gör det möjligt för ett finansinstitut att:

  • säkerställa att alla kunder genomgår en noggrann riskbedömning
  • förstå hur och var kunden tjänade in kapitalet
  • säkerställa att nödvändiga åtgärder och kontroller är proportionella till riskerna som finansinstitutet är utsatt för
  • identifiera om transaktioner är i linje med vad finansinstitutet rimligen kan förvänta sig baserat på informationen som det innehar om kunden.

Vi kan inte säga hur lång tid en sådan kontroll tar, men vi gör det vi kan för att slutföra alla granskningar så snabbt som möjligt.

Relaterade artiklar