Hur kan vi hjälpa dig?

Hur länge sparar Revolut mina uppgifter?

Som finansinstitut är vi enligt förordningarna om bekämpning av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism skyldiga att spara information om dig och dina Revolut-transaktioner i 8 år.

Vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt och därför sparar vi dem inte längre än 8 år efter att vi slutat tillhandahålla Revolut-tjänsterna till dig.

Relaterade artiklar