Hur kan vi hjälpa dig?

Jag kan inte verifiera min identitet

Om du väntar på resultatet av en verifiering bör du vara medveten om att det kan ta mellan 10 minuter och 24 timmar eller mer innan vi hör av oss till dig. Om din verifiering har misslyckats ber vi dig att försöka igen och kontrollera att dina bilder är tydliga och att alla foton på dokument är läsbara utan suddighet eller reflektioner.

Se till att du:

  • Är över 18 år gammal
  • Bor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Australien, Kanada, Singapore, Schweiz eller USA
  • Använder ett dokument som inte har gått ut, är skadat eller inte går att läsa
  • Tar bilder som är tydliga där alla uppgifter går att läsa

    Relaterade artiklar