Hur kan vi hjälpa dig?

Vilka dokument behöver ni för att slutföra verifieringen?

Det beslutas från fall till fall. Normalt sett frågar vi efter följande dokument:

  • Överföringsbekräftelse (om det handlar om en betalning som inte är klar)
  • Lönebesked (när det handlar om kontroller av pengars ursprung)
  • Fakturor
  • Identitetshandlingar (när den förra har gått ut eller om du är född i ett land som inte stöds)

Relaterade artiklar