Hur kan vi hjälpa dig?

Varför måste jag verifiera pengarnas ursprung?

Revolut är ett företag som erbjuder finansiella tjänster och måste därför följa regler och förordningar för sådana tjänster. Myndigheterna kontrollerar olika områden men de måste också se till att finansiella brott upptäcks och förhindras så långt det är möjligt. Innan vi kan förhindra finansiella brott måste vi upptäcks dem. Vi har experter som är specialiserade på att förhindra bedrägerier som sköter hela processen.

Vi använder automatiska system för att upptäcka finansiella brott och vi försöker se till att systemet är så korrekt som möjligt. Ganska ofta ber systemet oss att kontrollera dokument för kunder som inte har gjort någonting fel. De är standardkontroller och vi tackar för ditt tålamod och samarbete.

Alla våra kunder är enskilda individer och vi jämför dem inte med varandra. Alla kontroller eller frågor handlar bara om dig. På grund av sekretess kan vi inte ge dig information om andra kunders konton. Det är högst troligt att inget är fel med ditt konto, och det här är en rutinkontroll som vi måste göra enligt lag.

Relaterade artiklar