Hur kan vi hjälpa dig?

Hur inaktiverar jag spelspärren?

Använd samma växlingsknapp för att inaktivera en spelspärr som du tidigare har aktiverat. Gå till profilsidan i appen från navigationsfältet längst ner. Växlingsknappen för spelspärren finns i Inställningar under avsnittet Säkerhet.

Observera att det tar 48 timmar innan spelspärren avaktiveras. När vi har börjat ta bort spärren, försvinner statusen ”Spärren håller på att tas bort”.

Relaterade artiklar