Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi göra bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism effektiv?

Ett effektivt ramverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism måste hantera de främsta riskerna: Det måste förhindra, upptäcka och straffa illegala medel som kommer in i det finansiella systemet och finansieringen av terrorister, terroristorganisationer och/eller terroraktiviteter. Strategierna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism överlappar varandra. De syftar till att bekämpa finansiella aktiviteter som kriminella eller terroristorganisationer ligger bakom och att använda finansiella spår för att identifiera delar av kriminella nätverk eller terroristnätverk. Detta kräver att organisationer inrättar procedurer för att läsa alla finansiella transaktioner och för att upptäcka misstänksamma finansiella transaktioner.

Relaterade artiklar