Hur kan vi hjälpa dig?

Är mina pengar säkra?

Hur Revolut skyddar dina pengar varierar beroende på vilken Revolut-enhet du är registrerad hos. Du kan ta reda på vilken Revolut-enhet du är registrerad hos genom att:

  1. Öppna Revolut-appen
  2. Klicka på Instrumentpanelen eller din profilikon
  3. Klicka på ikonen Inställningar
  4. Bläddra längst ned på sidan

Om du är registrerad hos enheten Revolut Payments UAB:

Som en institution för elektronisk penninghantering är vi skyldiga att ”skydda” kundernas medel.

”Skydda” innebär att vi håller våra klienters medel separerade från våra egna på ett separat konto hos ett kreditinstitut. Medlen på detta separata konto hålls av oss för din räkning. Som en auktoriserad institution skyddar Revolut dina pengar i enlighet med lagkraven.

Du är därmed skyddad och om Revolut mot all förmodan skulle drabbas av insolvens kommer du att kunna göra anspråk på dina pengar från detta separata konto. Ditt anspråk kommer då att betalas ut före alla andra fordringsägares.

Eftersom ditt konto hos oss är ett konto för elektroniska pengar (inte ett bankkonto) skyddas inte dina pengar av den litauiska insättningsförsäkringen som administreras av den statliga insättnings- och investeringsförsäkringen för företag (VĮ ”Indėlių ir investicijų draudimas”).

Om du är registrerad hos enheten Revolut LTD:

Som en institution för elektroniska pengar är vi skyldiga att ”skydda” de pengar vi mottar från (eller för) kunder som dig.

”Skyddsåtgärder” innebär att vi deponerar de pengar vi får från dig (eller för dig) till ett bankkonto tillhörande kunden. Vi håller medlen i dessa kundkonton för din räkning. Vi har kundkonton med en rad stora banker (som uppfyller våra och myndigheters krav).

Dessa skyddsåtgärder skyddar dig för i händelse att Revolut skulle bli insolvent. Dessa konton används till att betala ut medel till dig (och våra andra kunder) före någon annan.

Den brittiska insättningsgarantin täcker inte dina pengar eftersom kontot som du har hos oss är ett konto för elektroniska medel (inte ett bankkonto).

Relaterade artiklar