Hur kan vi hjälpa dig?

Hur ändrar jag mitt bosättningsland?

Du kan i de flesta fallen ändra ditt bosättningsland direkt i appen genom att gå till Hem → profilikonen → Personuppgifter → Adress.

Länderna som du kan ändra din adress till beror på Revolut-enheten som ditt konto är registrerat med.

För tillfället är det inte möjligt att ändra land mellan Revolut-enheter. Du kan bara ändra adressen till länder som tillhör samma enhet som den som ditt konto är registrerat med.

Enheten i Litauen – Payments UAB

På grund av Brexit har vi behövt migrera kontona tillhörande våra EES-kunder till enheten i Litauen – Payments UAB. 

Om ditt konto är registrerat med Payments UAB är det bara möjligt att ändra adress till ett annat land som tillhör Payments UAB. Det är inte möjligt att ändra adress till Storbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Japan, Singapore eller Australien, eftersom de länderna inte tillhör enheten Payments UAB.

Bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan ändra adressen inom EES-länderna i appen. Ett adressbevis behövs inte.

Om du är en Revolut Bank-kund kan du dock bara ändra land mellan Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Estland, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien och Slovenien.

Enheten i Storbritannien – Revolut Ltd

Om ditt konto är registrerat med enheten i Storbritannien, Revolut Ltd., kan du bara ändra adress till ett annat land som tillhör Revolut Ltd.

Storbritannien fortsätter att tillhöra enheten Revolut Ltd. och på grund av detta är det inte möjligt att ändra din adress från Storbritannien till ett EES-land, USA, Kanada, Japan, Singapore eller Australien.

I vissa fall kan vi be dig om ett dokument som bekräftar din nuvarande adress.

Vad händer om jag behöver ändra adress till ett land som tillhör en annan enhet?

Eftersom det inte är möjligt att ändra adress mellan enheterna, är det enda alternativet att stänga ditt aktuella konto och öppna ett nytt under en annan enhet. Vi rekommenderar dock inte det här eftersom tjänsterna vi erbjuder kan variera mellan enheterna.

Relaterade artiklar