Hur kan vi hjälpa dig?

Är mina pengar säkra?

Hur Revolut skyddar dina pengar varierar beroende på vilken Revolut-enhet du är registrerad hos. Du kan ta reda på vilken Revolut-enhet du är registrerad hos genom att:

  1. Öppna Revolut-appen
  2. Klicka på Instrumentpanelen eller din profilikon
  3. Klicka på ikonen Inställningar
  4. Bläddra längst ned på sidan

Om du är registrerad hos enheten Revolut LTD:

Ja. Som institution för elektroniska pengar är vi skyldiga att ”skydda” de pengar vi mottar från (eller för) kunder som du.

”Skyddsåtgärder” innebär att vi deponerar de pengar vi får från dig (eller för dig) till ett bankkonto tillhörande kunden. Vi håller medlen i dessa kundkonton för din räkning. Vi har kundkonton med en rad stora banker (som uppfyller våra och myndigheters krav).

Dessa skyddsåtgärder skyddar dig för i händelse att Revolut skulle bli insolvent. Dessa konton används till att betala ut medel till dig (och våra andra kunder) före någon annan.

Den brittiska insättningsgarantin täcker inte dina pengar eftersom kontot som du har hos oss är ett konto för elektroniska medel (inte ett bankkonto).

Relaterade artiklar