Hur kan vi hjälpa dig?

Hur mycket kan jag få för ett försäkringsanspråk för biljettavbokningsskyddet?

Du återbetalas för det nominella värdet på biljetterna upp till max 1 000 € för varje tillfälle (det lägre beloppet) om du inte kan gå på ett evenemang på grund av en plötslig och oväntad omständighet. Täckningen gäller bara om du inte kände till omständigheten när du köpte biljetterna. Det högsta beloppet som du kan få under 12 månader är 1 000 €.

Se i villkoren vilka omständigheter som berättigar till biljettavbokningsskydd. Du hittar villkoren i appen genom att gå till Marknadsplats → Försäkring → välj typen och klicka på Alla dokument.

Det slutgiltiga beloppet som betalas ut fastställs av försäkringsbolaget och beror i slutändan på deras granskning av anspråket. Beloppen ovan är de högsta beloppen som du kan få för respektive ett anspråk och över en 12-månadersperiod.

Relaterade artiklar