Hur kan vi hjälpa dig?

Hur gör jag ett reseförsäkringsanspråk?

Gör anspråk per telefon så snart som möjligt efter olyckan. Vår akuthjälpsleverantör, som har en tjänst öppen dygnet runt för akutvård, hanterar samtliga anspråk som rör akutvård. Ring +34 913 874 640 om du är Premium- eller Metal-användare och +44 1733 224956 om du betalar din reseförsäkring per år eller dag. 

Ring +44 1733 224958 mellan kl. 08.30–18.00 måndag till fredag och 09.00–17.00 på lördagar (brittisk tid) för medicinska anspråk som inte är akuta.

Relaterade artiklar