Hur kan vi hjälpa dig?

Vilka användningsgränser gäller?

Kontantuttag från bankomater är begränsat till 3 000 € eller motsvarande belopp i en annan valuta under varje 24-timmarsperiod.

Du kan endast ta ut 2,000 kr, 2,000 kr, 4,000 kr , och 8,000 kr (se sidan Avgifter) utan kostnad för var och ett av paketen Standard, Plus, Premium och Metal varje månad.

Därefter tillkommer en skälig användningsavgift på 2 %. Du kan se den återstående kvoten under ditt aktuella prispaket under avsnittet ”Profil”.

Gränsen nollställs med en månads mellanrum (inte varje kalendermånad) på den dag ditt aktuella prispaket påbörjades.

Relaterade artiklar