Hur kan vi hjälpa dig?

Jag vill avbryta en överföring

För att försöka avbryta en överföring ska du gå till uppgiftssidan för överföringen, och trycka på knappen Ångra överföring om överföringen fortfarande är väntande.

Lägg märke till att knappen Ångra överföring bara gör att vi ombeds att försöka ta tillbaka överföringen, men det är inte garanterat att det lyckas.

Alternativet Ångra överföring fungerar kanske inte för vissa överföringstyper. När det gäller SWIFT-betalningar (internationella betalningar) skickas instruktionerna vidare genast, så vi kan bara manuellt begära att vår bankpartner upphäver de instruktionerna. Därför är det inte möjligt att avbryta SWIFT-överföringar i appen.

Om knappen Ångra överföring inte visas på sidan innebär det att överföringen redan har behandlats och att vi tyvärr inte kan avbryta den åt dig.


Relaterade artiklar