Hur kan vi hjälpa dig?

Hur fastställs avgifter för internationella betalningar?

Välj det land där ditt Revolut-användaravtal ingicks innan du tittar på våra vanliga frågor och svar. Villkoren kan vara olika beroende på region.

Revoluts internationella betalningsavgifter är strukturerade utifrån överföringskostnaderna, vilka i allmänhet beror på typen av valuta som överförs och vilket belopp.

För att det ska återspegla våra kostnader så bra som möjligt avgörs Revoluts avgifter för internationella betalningar av antingen valutan eller det belopp i en valuta som överförs.

Överföringar i lokal valuta

För överföringar i mottagarlandets lokala valuta – om du t.ex. skickar PLN internationellt till Polen eller USD internationellt till USA – lägger Revolut till en avgift på 0,3 % till överföringsvärdet. Vid små eller stora överföringar tillämpar vi en liten minimiavgift (0,30 £) eller maxavgift (5 £).

Överföringar i internationell valuta

Internationella överföringar i andra valutor än mottagarlandets lokala, t.ex. när du skickar USD till Storbritannien från USA eller skickar CHF från Storbritannien till Polen, varierar beroende på vilken valuta som skickas. Överföringar som skickas i vissa valutor som ofta används i transaktioner – som USD, GBP eller CHF – debiteras en fast avgift på 3 £. Överföringar i alla andra valutor debiteras en fast avgift på 5 £.

Relaterade artiklar