Hur kan vi hjälpa dig?

Mitt virtuella kort för engångsbruk fungerar inte

Om ditt virtuella kort för engångsbruk nekas av handlaren ska du använda ett annat kort.

Virtuella kort för engångsbruk lämpar sig bra för engångstransaktioner online. De ska inte användas för återkommande kortbetalningar (t.ex. prenumerationer) eller med handlare som kräver ett förhandsgodkännande (t.ex. biluthyrning).

I vissa fall kan Revolut välja att neka vissa transaktioner där vi misstänker att återkommande kortbetalningar kan krävas av handlaren.

Relaterade artiklar