Hur kan vi hjälpa dig?

Jag har debiterats för en avvisad betalning

Det kan finnas ett problem med kortmaskinen eller handlarens webbplats, om transaktionen avvisades men ditt konto debiterades ändå. Betalningen återkallas automatiskt inom åtta dagar.

Du måste kontakta handlaren om du vill återkalla betalningen snabbare än så. De kan antingen återkalla transaktionen manuellt eller ge dig en skriftlig bekräftelse att de inte gör anspråk på pengarna. Vi kan använda den för att återkalla betalningen.

Relaterade artiklar