Hur kan vi hjälpa dig?

Jag känner inte igen en direktdebitering

Om du vill bestrida en direktdebitering i EUR har du rätt att begära en omedelbar återbetalning inom åtta veckor från debiteringsdatumet. Om du inte har godkänt medgivandet kopplat till direktdebiteringen i EUR kan du begära en återbetalning upp till 13 månader efter debiteringsdatumet. Om du vill göra det ska du chatta med oss.

Relaterade artiklar