Hur kan vi hjälpa dig?

Vad ska jag göra om en överföring inte kommer in på mitt Revolut-konto?

Steg ett: avgör om den förväntade tidsramen redan har löpt ut.

Olika överföringstyper har olika handläggningstider, och faktorer såsom helger eller extra kontroller kan påverka dessa. Du kan läsa mer om överföringars tidsramar i vår FAQ När når banköverföringen mitt Revolut-konto?.

Steg två: avgör om de korrekta uppgifterna användes.

Kontrollera om uppgifterna på överföringsbekräftelsen* (eller betalningskvittot) matchar dina kontouppgifter för en specifik överföringstyp i appen (kontrollera för stavfel). Kontrollera också om rätt överföringstyp användes, antingen lokal eller internationell (gränsöverskridande) som vanligtvis kallas för ”SWIFT”. Om lokala uppgifter användes för att bearbeta en SWIFT-överföring eller vice versa, misslyckas överföringen och skickas tillbaka till avsändaren.

Om uppgifterna inte matchar skickades överföringen troligen tillbaka till avsändaren. Kontrollera med den avsändande banken om överföringen har skickats tillbaka.

Steg tre: kontakta den avsändande banken för att hitta överföringen

Den avsändande banken är oftast bäst lämpad att hjälpa till att hitta en överföring som inte har kommit fram. Den avsändande banken kan försöka ”spåra” (en bankterm för ”lokalisera”) överföringen. Detta kan avgöra var överföringen befinner sig.

Steg fyra: be oss om hjälpa för att hitta överföringen

Vi finns alltid här för att hjälpa dig – du kan chatta med oss för att försöka hitta överföringen som saknas. Ge oss bara överföringsbekräftelsen som ett minimum. Annars är det svårt för oss att hjälpa till.

En överföringsbekräftelse (eller kvitto) genereras vanligtvis i avsändarens banksystem eller genom att helt enkelt fråga banken. En överföringsbekräftelse innehåller vanligtvis:

  • överföringsdatum
  • belopp
  • ditt namn och dina kontouppgifter
  • avsändarens namn och kontouppgifter.

Om du förväntar dig en internationell överföring som har skickats via SWIFT bör den avsändande banken kunna tillhandahålla SWIFT-betalningsinstruktionen. Den kallas också för en ”MT103” (en bankterm för en SWIFT-överföringsbekräftelse).

Om du läser den här artikeln från din Revolut-app kan du trycka på Hitta inkommande överföring nedan för att börja chatta med vårt supportteam som kan undersöka problemet.

Relaterade artiklar