Skanna QR-koden för att hämta Revolut-appen

Öppna kameran i din smartphone och rikta den mot QR-koden. Klicka sedan på länken som skapas för att hämta appen