Roller och Behörigheter

Håll kontrollen när du delegerar åtkomst och åtgärder till dina teammedlemmar genom att konfigurera behörigheter och roller i ditt konto

Ge åtkomst till flera teammedlemmar

  • Ge administrativ åtkomst till kontot och tillåt att kontot hanteras av fler än en person om så behövs
  • Konfigurera begränsad kontoåtkomst för teammedlemmar, enligt deras roll inom verksamheten

Skräddarsy användarnas roller och behörigheter för verksamhetens behov

  • Skapa anpassade roller för olika slags teammedlemmar
  • Ge behörigheter för varje roll, baserat på vad de behöver se och göra
  • Tillåt hantering av konton, betalningar och inställningar av kort samt andra kontrollpunkter
  • Du kan t.ex. kontrollera vars och ens åtkomstnivå: ingen åtkomst, skrivskyddat och redigeringsbehörighet

”Med Revolut Business konfigurerade vi behörigheter så att vårt ekonomiteam enkelt kan hantera utgifter, ha kontroll över betalningar och se till att vår ekonomi fungerar.”

Gavin Clark, Ägare

Undvik misstag med betalningsgodkännanden

  • Konfigurera betalningsregler och låt ditt team granska och godkänna betalningar innan de skickas
  • Konfigurera komplexa betalningsvillkor och utnämn flera granskare enligt det
  • Till exempel kan du konfigurera en regel så att varje betalning som är större än 500 EUR måste godkännas av två teammedlemmar med rollen Revisor

Gå med i Revolut Företag

Skapa ett konto kostnadsfritt