Hur kan vi hjälpa dig?

Måste jag betala en avgift för att överföra pengar?

Om du överskrider allokeringen för ditt paket för lokala eller internationella överföringar kommer du att debiteras för överföring av medel.

För varje lokal överföring du skickar eller mottar utöver allokeringen enligt ditt paket, debiteras du 0,2 GBP per överföring. För internationella överföringar som överskrider allokeringen debiteras du 3 GBP per överföring.

Revolut debiterar ingen extra avgift när du överför pengar, men vi kan inte förhindra att en mottagare eller mottagarbank debiterar en avgift när pengarna överförs eller tas emot.

Vi debiterar inga avgifter för lokala överföringar i brittiska pund eller euro och de enda kostnaderna debiteras av mottagarbanken. Dessa överföringar görs via Faster Payments respektive SEPA. Om mottagarbanken finns utanför EU eller om överföringen inte är i euro skickas din överföring via SWIFT och du kan debiteras avgifter för internationella överföringar.

Mottagarbanken kan också ta ut en avgift för att ta emot din överföring. Medan pengarna överförs kan transaktionen behandlas av en mellanbank, som också kan ta ut en hanteringsavgift. Det belopp som tas emot kan därför vara mindre än det som du har skickat.

Vi kan uppskatta möjliga avgifter för följande valutor: 35 AUD, 20 CAD, 50 AED, 16-32 EUR (utanför SEPA), 7500 JPY, 35 NZD, 20-40 USD.

Relaterade artiklar