Hur kan vi hjälpa dig?

Debiteras jag en avgift för att ta emot pengar?

Om du överskrider allokeringen för ditt paket för lokala eller internationella överföringar kommer du att debiteras för mottagande av medel.

För varje lokal överföring du skickar eller mottar utöver allokeringen enligt ditt paket, debiteras du 0,2 GBP per överföring. För internationella överföringar som överskrider allokeringen debiteras du 3 GBP per överföring.

Relaterade artiklar