Hur kan vi hjälpa dig?

Debiteras jag en avgift för att ta emot pengar?

Om du överskrider allokeringen för ditt paket för lokala eller internationella överföringar kommer du att debiteras för mottagande av medel.

För varje lokal överföring du skickar eller mottar utöver allokeringen enligt ditt paket, debiteras du 0,2 £ per överföring. För internationella överföringar som överskrider allokeringen debiteras du 3 £ per överföring.

Revolut debiterar ingen extra avgift när du överför pengar, men vi kan inte förhindra att en mottagare eller mottagarbank debiterar en avgift när pengarna överförs eller tas emot.

Vi debiterar inga avgifter för lokala överföringar i brittiska pund eller euro så länge du inte har överskridit din kostnadsfria gräns för lokala överföringar. De enda eventuella kostnaderna debiteras av mottagarbanken. Dessa överföringar görs via Faster Payments respektive SEPA. Om mottagarbanken finns utanför EU eller om överföringen inte är i euro skickas din överföring via SWIFT och du kan debiteras avgifter för internationella överföringar.

Den utfärdande banken kan också ta ut en avgift för att skicka din överföring. När dina pengar förs över kan de behandlas av en mellanhand som också kan ta ut en hanteringsavgift. Därför kan det mottagna beloppet vara mindre än det skickade beloppet.

Relaterade artiklar