Hur kan vi hjälpa dig?

Vad har jag för betalningsalternativ?

Om du har ett kostnadsbelagt paket dras din månatliga prenumerationsavgift från ditt Revolut-företagskontos saldo. Pengarna dras från ditt standardvalutakonto, som du kan hitta och redigera under fliken Inställningar.

Om du inte har pengar i ditt standardvalutakonto drar vi avgiften från ett av dina andra konton med motsvarande valutabelopp eller ett sammankopplat kort.

Relaterade artiklar