Hur kan vi hjälpa dig?

Vilka krav ställs på kontoägare och direktörer?

För att öppna ett Revolut Business-konto behöver vi bekräfta uppgifterna om företagets chefer och huvudsakliga aktieägare. Denna policy är i linje med en bankregel om kundkännedom (Know Your Customer, KYC) som handlar om hur ett företag verifierar sina kunders identitet.

Du måste skicka in uppgifter om personerna eller enheterna som direkt eller indirekt har aktier i företaget. Vi behöver officiella bevis som bekräftar alla delar av ägarstrukturen i företaget för att verifiera ägarna. Bevisen kan bestå av till exempel ett registerutdrag eller företagets ägarlista tillsammans med ID-handlingar.
Det är viktigt att observera att dokumenten måste vara daterade och signerade av en notarie, intygsutfärdare eller advokat som en bestyrkt kopia (dokumenten är äkta). För företag i Storbritannien och Schweiz accepterar vi också en lista som är signerad och daterad av åtminstone två aktieägare, en direktör som inte är en aktieägare eller en auktoriserad individ som nämns i företagsregistret.

Förutom att verifiera aktieägarnas identitet behöver Revolut också bekräfta personuppgifter och kontaktuppgifter för företagets alla aktuella chefer. Observera att vi inte kan acceptera aktieägare som inte är myndiga (under 18 år). Observera även att minst en chef måste ha en adress inom EES eller Schweiz.

Observera att det här är ett krav och att vi bara verifierar deras identitet som chef för eller aktieägare i företaget. Du måste fortfarande skapa en användarprofil åt dem när ansökan är godkänd för att de ska få tillgång till kontot.

Dessa är alla grundläggande företagsrelaterade uppgifter, och alla dokument som vi godkänner listas tillsammans med tillhörande förklaringar i ansökningsformuläret under anmälningsprocessen.

Aktieägarna behöver skicka in ett högupplöst fotografi av en giltig legitimation. Du kan bjuda in dem att skicka in ID-handlingen själva eller så kan du ladda upp dokumentet åt dem.

Observera att vi även kan komma att be om ytterligare handlingar.

Relaterade artiklar: Mer information om att komma igång

Relaterade artiklar