Hur kan vi hjälpa dig?

Varför ber ni mig att skicka in en fullmakt?

Om du inte är en direktör eller aktieägare i företaget som ansöker, eller om det finns fler än en direktör eller ägare (ett ytterligare krav i följande länder: Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Estland, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Irland, Österrike, Frankrike, Tyskland, Spanien, Portugal, Italien, Norge, Sverige, Denmark, Nederländerna, Belgien, Finland, Luxemburg, Island och Liechtenstein), måste du skicka in en fullmakt som visar att du har rätt att skapa och hantera ett konto i företagets namn. Du behöver INTE skicka in det här beviset om alla direktörer och aktieägare i företaget verifierar sina identiteter igen. Den inbjudna personen får ett e-postmeddelande med en länk för att verifiera sin identitet. I och med den här processen ger de sina samtycken till att du hanterar kontot. Detta är en konsekvens av Brexit och de extra efterlevandsåtgärder som krävs för att vi ska kunna fortsätta att betjäna våra kunder i Europa.

Vi kan också be dig att skicka in ett dokument som auktoriserar dig att öppna och hantera kontot i enlighet med företagets stadgar. Enligt regelverk i Litauen måste ett sådant dokument ha en apostille. Vi rekommenderar därför starkt att du använder processen där de andra personerna får en inbjudan via e-post.

Om du väljer att använda alternativet med en fullmakt ska den innehålla en malltext där personen X (ägare eller direktör) ger sitt samtycke till ansökanden. Texten måste innehålla följande på engelska ”samtycke till att öppna, hantera och auktorisera andra användare för att hantera Revolut Business-kontot.” Följande information måste också inkluderas i fullmakten:

  • Företagsnamnet.
  • Signerat av en direktör eller kontoägare eller signerad av alla parter som är auktoriserade i enlighet med företagets stadgar att auktorisera representanter (i länderna ovan).
    I det här sista fallet krävs en apostille om utfärdandelandet inte är Litauen.
  • Daterat de senaste tre månaderna.

Relaterade artiklar