Hur kan vi hjälpa dig?

Varför är dokumentet i registret inte godkänt som bevis för verksamhetsadressen?

Revolut Business finns inte i ditt land (ännu!).

I nuläget är vårt företagskonto tillgängligt för företag som är registrerade och har en fysisk adress i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ESS) eller Schweiz. Vi ska också snart expandera till USA.

För tillfället är det väsentligt att de som ansöker kan bevisa att de har en fysisk adress i EES eller Schweiz. Det är därför vi behöver bevis för din verksamhetsadress.

Du kan skicka in ett antal olika dokument men vi föredrar:

  • Hyresavtalet för kontorsutrymmet (avtalet ska gälla i minst sex månader och vara giltigt vid tiden för anmälan);
  • Tre på varandra följande fakturor och kontraktet från en förmedlare av ett gemensamt kontorsutrymme (som måste vara giltigt vid tiden för anmälan);
  • Hushållsräkningar såsom el, vatten, telefon;
  • Löneavi med bevis på den anställdes adress i EES eller Schweiz, samt legitimation som anger deras rätt att vistas i EES-landet eller Schweiz.
  • Vi accepterar också ett antal andra dokument. Till exempel ett kontoutdrag (men inte från en digital bank) eller ett utdrag ur företagsregistret som visar din verksamhetsadress. Om du skickar in ett av dessa dokument så återkommer vi kanske med frågor.

Om du arbetar hemifrån kan du använda din privata adress för att ansöka om ett Revolut Business-konto. I sådana fall accepterar vi en TV-licens, bekräftelse av hyresbetalningar, brev från myndigheter eller ditt hyresavtal.

Alla bevis måste vara daterade inom de tre senaste månaderna.

Vi planerar att expandera över hela världen inom en nära framtid. Vi säger till när Revolut Business är tillgängligt där du bor – allt du behöver göra är att registrera ditt intresse.

Relaterade artiklar