Hur kan vi hjälpa dig?

Varför accepterade ni inte mitt kontoutdrag som ett bevis på företagsadress?

En företagsadress är den fysiska adressen där du dagligen bedriver din verksamhet. Om du till exempel hade ägt en restaurang och använt din hemadress som den registrerade adressen hade adressen till restaurangen varit din företagsadress. Därför kräver vi ofta ytterligare verifiering gällande företagsadresser.

Det finns tre situationer i vilka vi inte kan godkänna ett kontoutdrag som bevis – när ditt företag är registrerat via ett virtuellt kontor (t.ex. företag som erbjuder sin adress för att skapa ditt företag) eller när en registrerad adress verkar vara en brevlåda (t.ex. PO- eller C/O-box). Som vi tidigare har förklarat är en virtuell företagsadress eller en postbox inte acceptabla företagsadresser. Av den anledningen kan vi inte godkänna ett kontoutdrag och du behöver tillhandahålla en fysisk företagsadress för din verksamhet.

Slutligen då inga av cheferna eller aktieägarna bor i det registrerade landet kan vi enbart godkänna räkningar eller hyresavtal som bevis på företagsadressen.

Relaterade artiklar