Hur kan vi hjälpa dig?

Vad ska jag ange för att verifiera min verksamhetsadress?

För att verifiera din verksamhetsadress behöver vi ett dokument daterat de senaste tre månaderna som visar företagets namn och adressen från vilken ditt företag fysiskt verkar. Det kan vara något av följande:

 • Registerutdrag som visar verksamhets-/handelsadress
 • Räkningar med leveransplats (som till exempel vatten, el eller fast telefon)
 • Kontoutdrag från en fysisk bank
 • Kommunikation med staten (som till exempel ett domstolsbeslut eller en trafikbot. Vi godkänner dock inte kommunikation från HMRC (brittiska skatte- och tullverket) eller Companies house)
 • Hyresavtal för kontoret med något av följande:
 • (1) Varaktigheten bör vara minst sex månader och måste gälla dagen då registreringen sker,
  (2) Inget giltighetskrav (inget omnämnande om kontraktets varaktighet),
  (3) Tre på varandra följande fakturor och kontrakt från en förmedlare av gemensamt kontorsutrymme som måste gälla dagen då registreringen sker
 • Kontrakt med en kund, med en översikt över tjänster samt platsen där de säljs
 • Lönebesked för en anställd som visar deras privata adress i EES/Schweiz och en ID-handling som visar deras rätt att vistas i EES/Schweiz.

Tänk emellertid på att dokumentet som krävs beror på hur komplext ditt företag är och/eller vilka dokument som har laddats upp tidigare.

Vi kan dessutom inte acceptera:

 • Kontoutdrag från digitala banker.
 • Prenumerationslicens för TV om den är för mobila TV-tjänster.

Relaterade artiklar