Hur kan vi hjälpa dig?

Vad kan utgöra underlag för min företagsstruktur?

För att verifiera din företagsstruktur behöver vi de senaste officiella dokumenten, daterade inom de senaste tre åren, som bekräftar namnen på alla aktuella chefer och andra personer med betydande inflytande över företaget. I detta syfte kan vi acceptera:

  • Registerutdrag
  • Registreringsbevis
  • Bolagsordning
  • Stiftelseurkund
  • Intyg om behörig registrering
  • Reviderad årsrapport

Kom ihåg att godtagbara dokument varierar efter hur komplext ditt företag är och/eller vilka dokument du har laddat upp tidigare.

Relaterade artiklar