Hur kan vi hjälpa dig?

Vad händer om jag har en virtuell adress och inte har de dokument ni behöver?

Tyvärr kan vi inte acceptera virtuella kontor eftersom vi behöver en adress där ditt företag faktiskt drivs dagligen. Enligt vår licens är vi begränsade till att tillhandahålla våra finansiella tjänster till de företag som är fysiskt verksamma inom EES och Schweiz.

Om du använder en virtuell adress accepteras din personliga adress som ditt företags operativa adress. I dessa fall kan vi acceptera något av följande från de senaste tre månaderna och som tydligt visar ditt personliga namn och adress:

  • Kontoutdrag från en fysisk bank.
  • Räkning med leveransplats (som till exempel vatten, el eller fast telefon).
  • TV-licens.
  • Hyresavtal vars längd bör vara minst sex månader och måste gälla dagen då registreringen sker.
  • Kommunikation med staten (som till exempel domstolsbeslut eller trafikbot).

Relaterade artiklar