Hur kan vi hjälpa dig?

Mer information om att gå med

Förutom att bekräfta din registrerade adress och företagsadress behöver vi lite mer information om dig och ditt företag.


Om du vill öppna ett företagskonto behöver vi:

  • Grundläggande företagsuppgifter såsom: registrerat namn, juridisk form, registrerad adress, handelsnamn, registreringsdatum och registreringsnummer. Det bästa sättet att bekräfta de här uppgifterna är att helt enkelt skicka in det senaste registreringsbeviset eller registerutdraget.
  • Ditt namn, din adress, ett foto av din legitimation och en selfie så att vi snabbt kan kontrollera din identitet. Om ditt företag är registrerat i antingen Storbritannien eller Schweiz kan vi godkänna ditt körkort, pass eller nationella ID-kort. Om det är registrerat i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan vi godkänna ditt pass eller nationella ID-kort. Om du inte är född i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet/Schweiz kräver vi ett uppehållstillstånd, D-visum eller pass utfärdat av EES/Schweiz för att verifiera din identitet och att du har rätt till uppehälle. Alla ovan nämnda dokument ska vara giltiga i minst tre månader och vi godkänner inga provisoriska dokument. Kom ihåg att vi även behöver en fullmakt som styrker din rätt att starta ett konto i företagets namn om du inte är chef eller aktieägare i företaget.
  • En beskrivning av din verksamhet och var den bedrivs.
  • Grundläggande uppgifter om företagets delägare/chefer. De behöver också styrka sin identitet, men du kan skicka in dokumenten åt dem.

För att du ska kunna öppna ett frilansarkonto behöver vi:

  • Ditt namn, din adress, ett foto av din legitimation och en selfie så att vi snabbt kan kontrollera din identitet. Om du bor i antingen Storbritannien eller Schweiz kan vi godkänna ditt körkort, pass eller nationella ID-kort. Om du bor i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan vi godkänna ditt pass eller nationella ID-kort. Om du inte är född i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet/Schweiz kräver vi ett uppehållstillstånd, D-visum eller pass utfärdat av EES/Schweiz för att verifiera din identitet och att du har rätt till uppehälle. Alla ovan nämnda dokument ska vara giltiga i minst tre månader och vi godkänner inga provisoriska dokument.
  • En kort beskrivning av din verksamhet samt var den bedrivs.

Kom ihåg att du hittar en detaljerad beskrivning av vilken information vi behöver och de dokument som vi godkänner som bevis under registreringsfasen. Våra ombud finns alltid tillgängliga på chatten och kan guida dig genom processen.

När din ansökan har granskats kan det hända att vi be dig bekräfta vissa detaljer om ditt företag och ibland skicka oss ytterligare handlingar.

Mer information här.

Relaterade artiklar