Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan jag skicka en (ny) inbjudan till mina aktieägare eller chefer?

Gå till fliken Begäran i appen och klicka sedan på avsnittet Företagsägare. Du får då möjligheten att ange för- och efternamn på cheferna och aktieägarna i företaget. Efter att du har gjort detta kan du se alla listade individer. Klicka på namnet för varje person för att skicka ett e-postmeddelande eller dela en länk med en inbjudan om att slutföra profilen.

Om personen inte slutför verifieringen vid första försöket får denne ett e-postmeddelande om saknad information. Personen har sedan 14 dagar på sig att tillhandahålla den saknade informationen och skicka in den igen genom länken eller e-postmeddelandet som denne tidigare har mottagit. Om perioden löper ut kan den ansökande ta bort personen och lägga till denne igen för att omedelbart skicka en ny inbjudan.

Kontakta vårt supportteam om avsnittet Företagsägare inte längre är tillgängligt under processen.

Relaterade artiklar