Hur kan vi hjälpa dig?

Vilken typ av affärsenheter stöds?

Revolut Business finns tillgängligt för följande typer av verksamheter:

  • Aktiebolag med begränsat ansvar (LTD, AB)
  • Offentligt aktiebolag (PLC, AB)
  • Kommanditbolag med begränsat ansvar för delägarna (LLP)
  • Partnerskap (så länge de är registrerade. Vi kräver dessutom, förutom andra dokument, ett partnerskapsavtal)
  • Enskilda näringsidkare och & frilansare
  • Bolag med obegränsat ansvar

Tyvärr kan vi för närvarande inte ta oss an föreningar, välgörenhetsorganisationer, riskkapitalfonder, företag inom den offentliga sektorn, fonder, specialbolag (SPV), ränta på advokatfondkonton (IOLTA), stiftelser eller kooperativ, men vi jobbar på det!

Relaterade artiklar