Hur kan vi hjälpa dig?

Vad menas med fysisk närvaro?

Fysisk närvaro i EES, Schweiz eller USA är ett krav för att öppna ett Revolut-konto.

Det innebär att vi måste kunna bekräfta att företaget samt personen som ansöker om kontot bedriver verksamhet i området, genom att du skickar in bevis till Revolut om verksamhetens adress.

Beviset måste vara daterat inom de tre senaste månaderna. Följande dokument är att föredra för att Revolut ska kunna godkänna dem:

 • Hyresavtal för kontorsutrymmet (avtalet bör gälla i minst sex månader och vara giltigt vid tiden för anmälan).
 • Tre på varandra följande fakturor och kontrakt från en förmedlare av gemensamt kontorsutrymme (som måste vara giltigt vid tiden för anmälan).
 • Räkningar på allmännytta, t.ex. el, vatten, fast telefon.
 • Löneavi för en anställd med bevis på den anställdes adress i EES eller Schweiz, samt legitimation som anger deras rätt att vistas i EES-landet eller Schweiz.

Revolut godkänner också följande dokument, men de kan behöva förtydligas:

 • Kontoutdrag som inte är från en digital bank.
 • Utdrag från det nationella företagsregistret, inklusive verksamhetsadress.
 • Kontrakt med en kund, med en översikt över tjänster och varor samt platsen där de säljs.
 • Kommunikation med staten, exempelvis ett domstolsbeslut eller en trafikbot. Vi godkänner inte kommunikation från brittiska skatte- och & tullverket, Companies House eller USA:s utrikesdepartements databaser.

Om du arbetar hemifrån så kan du använda din privata adress. I sådana fall godkänner vi ovanstående eller något av följande:

 • Tevelicens, men observera att vi inte kan godkänna mobila teveabonnemang.
 • Hyresfaktura/räkning som bekräftar betald hyra.
 • Kommunikation med staten, exempelvis domstolsbeslut och trafikbot.
 • Hyresavtal för din bostad.

Kom ihåg att om du delar kontor kan vi be dig om ytterligare bevis på din verksamhetsadress.

Observera att vi inte godkänner fakturor, räkningar eller privata adresser som inte står i ditt namn, bankutdrag från digitala banker eller adresser för revisors- och uppstartstjänster.

Relaterade artiklar