Hur kan vi hjälpa dig?

Vilka krav ställs på kontoägare och direktörer?

För att öppna ett Revolut Business-konto behöver vi bekräfta uppgifterna om företagets chefer och huvudsakliga aktieägare. Denna policy följer en bankregel som brukar kallas Känn din kund (Know Your Customer, KYC) och som handlar om hur ett företag verifierar sina kunders identitet.

Du behöver ge oss detaljer om personer/enheter som direkt eller indirekt har aktier i bolaget. För att verifiera ägarna behöver vi officiella bevis som bekräftar alla nivåer av företagets struktur, såsom registerutdrag eller en riktigt undertecknad ägarplan med ID-papper (riktigt undertecknad innebär att en auktoriserad person, minst två aktieägare eller en chef som inte innehar några aktier har undertecknat och daterat planen).

Förutom att verifiera aktieägarnas identitet behöver Revolut också bekräfta personuppgifter och kontaktuppgifter för företagets alla aktuella chefer. Observera att vi inte kan acceptera aktieägare som inte är myndiga (under 18 år). Observera även att minst en chef måste ha en adress inom EES eller Schweiz.

Dessa är alla grundläggande företagsrelaterade uppgifter, och alla dokument som vi godkänner listas tillsammans med tillhörande förklaringar i ansökningsformuläret under anmälningsprocessen.

Aktieägarna behöver skicka in ett högupplöst fotografi av giltig legitimation. Du kan bjuda in dem att skicka in ID-handlingen själva eller så kan du ladda upp dokumentet åt dem.

Observera att vi även kan komma att be om ytterligare handlingar.

Relaterade artiklar: Mer information om att komma igång

Relaterade artiklar