Hur kan vi hjälpa dig?

Vad menas med fysisk närvaro?

Fysisk närvaro i EES eller Schweiz är ett krav för att öppna ett Revolut-konto.

Det innebär att bekräfta att företaget som ansöker bedriver verksamhet i området, genom att skicka in bevis till Revolut om verksamhetens adress.

Beviset måste vara daterat inom de tre senaste månaderna. Följande dokument är att föredra för att Revolut ska kunna godkänna dem:

 • Hyresavtal för kontorsutrymmet (avtalet bör gälla i minst sex månader och vara giltigt vid tiden för anmälan)
 • Tre på varandra följande fakturor och kontrakt från en förmedlare av gemensamt kontorsutrymme (som måste vara giltigt vid tiden för anmälan)
 • Fakturor på bruksprodukter som el, vatten, telefon, eller
 • Löneavi för en anställd med bevis på den anställdes adress i EES eller Schweiz, samt legitimation som anger deras rätt att vistas i EES-landet eller Schweiz.

Revolut godkänner också följande dokument, men de kan behövas förtydligas:

 • Kontoutdrag som inte är från en digital bank
 • Utdrag från den nationella företagsregistret, inklusive verksamhetsadress
 • Kontrakt med en kund, med en översikt över tjänster och varor samt platsen där de säljs
 • Kommunikation med staten, exempelvis en domstolsbeslut eller trafikbot. Vi godkänner inte kommunikation från brittiska skatte- och tullverket eller Companies house.

Om du arbetar hemifrån så kan du använda din privata adress. I så fall godkänner vi ovanstående eller något av följande:

 • Tevelicens – vänligen observera att vi inte kan godkänna mobila teveabonnemang
 • Hyresfaktura/räkning som bekräftar betald hyra
 • Kommunikation med staten, exempelvis domstolsbeslut och trafikbot
 • Hyresavtal för din bostad.

Kom ihåg att om du delar kontor kan vi be dig om ytterligare bevis på din verksamhetsadress.

Vänligen observera att vi inte godkänner fakturor, räkningar eller privata adresser som inte står i ditt namn, bankutdrag från digitala banker, adresser för revisors- och uppstartstjänster.

Relaterade artiklar