Products

Račun Revolut <18

Ti pogoji za Revolut <18 veljajo od 30 avgusta 2023. Klikni tukaj in si oglej prejšnjo različico pogojev za račun Revolut <18, ki velja do 30 avgusta 2023.

1. Zakaj so te informacije pomembne?

Ta dokument določa pogoje in določila za uporabo storitve Revolut <18 ter druge pomembne zadeve, ki jih moraš poznati. Ta dokument imenujemo pogoji za storitev Revolut <18.


Če želiš nastaviti račun Revolut <18, moraš imeti osebni račun Revolut. Ti pogoji za Revolut <18 veljajo poleg naših pogojev za osebni račun , kadar se odločiš za uporabo storitve Revolut <18, pri čemer hkrati veljajo tudi naši pogoji za osebni račun. V primeru kakršnih koli neskladnosti med pogoji za osebni račun in temi pogoji za storitev Revolut <18 veljajo ti pogoji za storitev Revolut <18.


Če se odločiš za uporabo storitve Revolut <18, bodo ti pogoji za Revolut <18 postali del pravnega dogovora med tabo (imetnikom računa) in nami (Revolut Ltd). Med nami in uporabniki storitve Revolut <18, ki jim dovoliš uporabo svojega računa Revolut <18, ni nobenega pravnega dogovora.


V teh pogojih za Revolut <18 velja naslednje:

 • Kadar uporabimo izraz »starš nosilec«, s tem mislimo nosilca osebnega računa Revolut, ki je prvotno nastavila račun Revolut <18.
 • Kadar uporabimo izraz »drugi starš«, s tem mislimo katerega koli nosilca osebnega računa Revolut, ki ga je določil starš nosilec ter mu omogočil nekatere omejene možnosti dostopa do računa Revolut <18.
 • Kadar uporabimo izraz »uporabnik računa Revolut <18«, s tem mislimo katero koli osebo, ki ji je starš nosilec dovolil uporabo računa Revolut <18.


Če starš nosilec ne doda drugega starša, se pogoji, ki veljajo samo za druge starše, ne uporabljajo.

Kadar isti pogoji veljajo za starša nosilca in drugega starša, uporabljamo izraz »ti«. Kadar pogoji veljajo za starša nosilca, ne pa tudi drugega starša, ali obratno, točno navedemo, koga mislimo z izrazom »ti«.


Kadar v teh pogojih za Revolut <18 uporabimo izraz »aplikacija Revolut«, mislimo aplikacijo Revolut, ki jo starš nosilec uporablja za dostop do svojega osebnega računa. Kadar uporabimo izraz »aplikacija Revolut <18«, s tem mislimo aplikacijo, ki jo uporabniki storitve Revolut <18 uporabljajo za dostop do računa Revolut <18 starša nosilca. Ti aplikaciji sta ločeni. Ti nimaš dostopa do aplikacije Revolut <18 in uporabniki storitve Revolut <18 nimajo dostopa do aplikacije Revolut.


Če želiš izvod teh pogojev za storitev Revolut <18, nam lahko kadar koli pošlješ zahtevo prek aplikacije Revolut.

2. Kaj je Revolut <18?

Revolut <18 je zasnovan za starše, ki želijo, da bi njihovi otroci razvili finančne veščine ter se naučili uporabljati denar in upravljati z njim. Če uporabljaš Revolut <18 s kakšnim drugim namenom, morda kršiš pogoje za storitev Revolut <18.


Račun Revolut <18 je podračun tvojega osebnega računa Revolut starša nosilca, katerega uporabo dovolijo uporabniku storitve Revolut <18. Ker gre za podračun osebnega računa starša nosilca, je starš nosilec odgovoren za vse, kar naredi uporabnik storitve Revolut <18, kot da bi to storil sam.

Uporabnik storitve Revolut <18 si lahko v aplikaciji Revolut <18 ogleda vse transakcije, opravljene na računu Revolut <18.


Poleg tega se uporabniku storitve Revolut <18 izda kartica, ki je povezana z računom ter jo lahko uporabi za plačevanje in dvigovanje denarja. Morda jo bo lahko dodal tudi v storitev Apple Pay ali Google Pay (v skladu s pogoji in zahtevami za upravičenost do storitev Apple Pay ali Google Pay).

Uporabniki storitve Revolut <18 (ki dosegajo minimalno zahtevano starost in ob odobritvi starša nosilca) lahko opravljajo tudi nakazila drugim uporabnikom storitve Revolut <18 (ki dosegajo minimalno zahtevano starost) z aplikacijo Revolut <18 (»Plačila v storitvi Revolut <18«).


Uporabniki storitve Revolut <18 v aplikaciji Revolut <18 ne morejo opravljati nobenih drugih vrst nakazil.


Starš nosilec lahko nakaže denar na račun Revolut <18 (in z njega) ter prek aplikacije Revolut spremlja, kako uporabniki storitve Revolut <18 uporabljajo ta denar.


Drugi starš lahko nakaže denar na račun Revolut <18 ter spremlja, kako uporabniki storitve Revolut <18 uporabljajo ta denar. Vendar pa drugi starš ne more dvigniti denarja, ki je bil poslan na račun Revolut <18. Starš nosilec lahko dvigne ves denar, ki ga je poslal na račun Revolut <18.


Starš nosilec ali drugi starš lahko tudi nadzira, kako uporabniki storitve Revolut <18 uporabljajo svojo kartico.


Račun in kartico Revolut <18 lahko uporabljaš samo za porabo denarja, ki ga pošlješ na račun Revolut <18 kot starš nosilec ali (kjer je to primerno) drugi starš ali drugi uporabnik storitve Revolut <18 (če je uporabnik storitve Revolut <18 upravičen do plačil v storitvi Revolut <18). Če uporabnik storitve Revolut <18 poskuša izvesti transakcijo s tvojo kartico Revolut <18 in na računu Revolut <18 ni dovolj sredstev, bo transakcija zavrnjena, čeprav je na tvojem osebnem računu Revolut dovolj sredstev (ne glede na to, ali si starš nosilec ali drugi starš).


Plačila v storitvi Revolut <18

V nekaterih državah je določena minimalna starost za plačila v storitvi Revolut <18. To pomeni, da uporabnik storitve Revolut <18 morda izpolnjuje minimalno starost za aplikacijo Revolut <18, vendar ne bo mogel uporabljati plačil v storitvi Revolut <18. Minimalna starost za plačila v storitvi Revolut <18 se razlikuje glede na državo prebivališča. Za informacije o minimalni starosti za plačila v storitvi Revolut <18 v svoji državi preveri pogosta vprašanja.


Za izvajanje in prejemanje plačil v storitvi Revolut <18 morata oba uporabnika storitve Revolut <18 izpolnjevati zahteve za minimalno starost v svojih državah. Če želi uporabnik storitve Revolut <18 izvesti plačilo v storitvi Revolut <18, bo za prvo plačilo potrebna odobritev starša nosilca. Z odobritvijo prvega plačila drugemu uporabniku storitve Revolut <18 bo starš nosilec odobril tudi vsa nadaljnja plačila, ki jih uporabnik storitve Revolut <18 pošlje istemu uporabniku storitve Revolut <18. Če starš nosilec torej zavrne prvo plačilo v storitvi Revolut <18 drugemu uporabniku storitve Revolut <18, nadaljnja plačila v storitvi Revolut <18 istemu uporabniku storitve Revolut <18 ne bodo dovoljena (dokler jih starš nosilec ne odobri).


Uporabniki storitve Revolut <18 lahko pošiljajo ali prejemajo plačila v storitvi Revolut <18, samo če je valuta osebnega računa starša nosilca enaka za oba uporabnika storitve Revolut <18.

3. Kdo lahko uporablja račun Revolut <18?

Račun Revolut <18 lahko starš nosilec v aplikaciji Revolut ustvari kadar koli. Ko to storiš, moraš imenovati uporabnika storitve Revolut <18, ki mu želiš dodeliti dostop do računa. Če te k temu pozovemo, nam moraš posredovati tudi podatke, ki jih potrebujemo za potrditev identitete uporabnika storitve Revolut <18. Kot uporabniku storitve Revolut <18 lahko dostop dodeliš samo osebi, stari od 6 do 17 let, katere skrbnik si ali si zanjo kako drugače zakonsko odgovoren.


Ustvariš lahko več kot en račun Revolut <18, in sicer do največ pet, odvisno od tvojega paketa. Vendar ima lahko vsak račun Revolut <18 samo enega povezanega uporabnika storitve Revolut <18 in uporabnika storitve Revolut <18, ki ga navedeš za dostop do računa, ni mogoče spremeniti.


Kot je navedeno zgoraj, lahko starš nosilec imenuje tudi drugega starša za dostop do svojih računov Revolut <18. Vsak račun Revolut <18 ima lahko povezanega največ enega drugega starša. Starš nosilec lahko kadar koli odstrani drugega starša in zamenja drugega starša, povezanega z določenim računom Revolut <18, do trikrat v enem letu.


Če imaš kot starš nosilec več računov Revolut <18, lahko imenuješ različne druge starše za vsak račun. Drugi starš je lahko povezan z največ petimi računi Revolut <18 (bodisi v funkciji starša nosilca ali drugega starša).

4. Kdo je zakoniti lastnik računa in kartice Revolut <18?

Ta razdelek velja samo za starše nosilce.


Račun Revolut <18 je podračun tvojega osebnega računa Revolut starša nosilca, starš nosilec pa je njegov zakoniti lastnik. Sam si kot starš nosilec odgovoren za vse, kar uporabnik storitve Revolut <18 počne prek računa Revolut <18, in šteje se, kot da bi to počel sam.


To vključuje katero koli kartico Revolut <18. Vsaka kartica, izdana za tvoj račun Revolut <18, se izda tebi kot staršu nosilcu, pri čemer uporabnika storitve Revolut <18 pooblastiš, da jo uporablja v tvojem imenu. Kot starš nosilec si odgovoren zanjo in vse, kar uporabnik storitve Revolut <18 počne z njo, kot da bi to počel sam.


To vključuje tudi katera koli plačila v storitvi Revolut <18. Vsako plačilo v storitvi Revolut <18, ki ga izvede uporabnik storitve Revolut <18, se obravnava kot tvoje plačilo.


Čeprav ti kot staršu nosilcu zagotavljamo orodja, ki ti pomagajo nadzorovati, kako uporabnik storitve Revolut <18 uporablja račun in kartico Revolut <18 (kot je preprečevanje dvigov na bančnem avtomatu ali spletnih nakupov in možnost dodajanja ali odstranjevanja denarja), je njegova uporaba še vedno tvoja odgovornost.


Samo ti kot starš nosilec in mi (Revolut Bank UAB) imamo pravice v skladu s temi pogoji za storitev Revolut <18. Uporabniki storitve Revolut <18 nimajo teh pravic. Ta sporazum je sklenjen s tabo osebno, zato ne moreš nobene pravice ali obveznosti, ki je določena v njem, prenesti na koga drugega.

5. Kakšne so moje odgovornosti?

Ta razdelek velja samo za starše nosilce.

Kot zakoniti lastnik računa Revolut <18 si kot starš nosilec odgovoren zanj in za vsa dejanja tvojega uporabnika storitve Revolut <18 v povezavi z njim. Za to, kako in kje kartico Revolut <18 uporablja tvoj uporabnik storitve Revolut <18, ali za kakršna koli plačila v storitvi Revolut <18 ne prevzemamo nobene odgovornosti. Odgovoren si, da:

 • svojemu uporabniku storitve Revolut <18 pojasniš, kako uporabljati kartico in račun Revolut <18 skladno s temi pogoji Revolut <18 (in to moraš storiti pred začetkom uporabe);
 • zagotoviš, da je način uporabe tvojega računa Revolut <18 (na primer, stvari, ki jih z njim kupi) s strani uporabnika Revolut <18 zate sprejemljiv;
 • zagotoviš, da se strinjaš z uporabo funkcije plačil v storitvi Revolut <18 uporabnika Revolut <18 (kjer je to primerno), s tem da potrdiš prvo in vsa nadaljnja nakazila drugemu uporabniku storitve Revolut <18;
 • poskrbiš, da bo v računu Revolut <18 dovolj denarja (vendar ne preveč) za uporabnika storitve Revolut <18 v skladu z omejitvami za tvoj račun Revolut <18;
 • varuješ svoje kartice Revolut <18, njihove kode PIN in podatke, ter jih v primeru izgube ali kraje začasno zamrzneš ali nam to prijaviš;
 • se obrneš na nas glede reševanja kakršnih koli težav ali vprašanj o računu (v aplikaciji Revolut <18 podpora za stranke ni na voljo).


Ne pozabi, pravila o računu, pošiljanju in prejemanju denarja ter kartici, ki so navedena v pogojih za osebni račun, veljajo tudi za tvoj račun Revolut <18, ki ga imaš kot starš nosilec, saj je ta podračun tvojega osebnega računa Revolut. To pomeni, da si tudi ti odgovoren za zagotavljanje skladnosti tvoje uporabe in uporabe tvojega uporabnika storitve Revolut <18 za tvoj račun Revolut <18 s tistimi pogoji za osebni račun. Če si imenoval drugega starša, si odgovoren tudi za zagotavljanje, da je njegova uporaba računa Revolut <18 skladna s pogoji za osebni račun.


6. Kdo lahko uporablja kartico Revolut <18 in s kakšnim namenom?

Starš nosilec lahko za vsak račun Revolut <18 naroči eno kartico Revolut <18. To kartico lahko uporablja izključno in samo uporabnik storitve Revolut <18, ki si ga navedel/-la za dostop do računa. Drugi starš ne more naročiti nobene kartice Revolut <18.


Kartico Revolut <18 je mogoče uporabljati kot katero koli drugo kartico tvojega osebnega računa Revolut za spletne ali fizične nakupe ali za dvig na bančnem avtomatu. Kot starš nosilec ali drugi starš lahko te funkcije vklopiš ali izklopiš v aplikaciji Revolut.


Kartica Revolut <18 bo morda tudi primerna za storitev Apple Pay ali Google Pay (v skladu s pogoji in zahtevami za upravičenost do storitev Apple Pay ali Google Pay). To pomeni, da lahko tvoj uporabnik storitve Revolut <18 morda uporablja kartico prek svoje naprave Apple ali Android poleg zgolj uporabe fizične kartice. Imej to v mislih, če želiš uporabniku storitve Revolut <18 odvzeti kartico iz katerega koli razloga. Predlagamo, da kartico začasno blokiraš v aplikaciji Revolut, če želiš uporabniku storitve Revolut <18 preprečiti njeno uporabo.


Ker želimo, da bi bila kartica Revolut <18 čim bolj varna in zaščitena, smo blokirali vrste trgovcev, za katere menimo, da niso primerni za starost uporabnikov storitve Revolut <18. To so na primer trgovci, ki ponujajo samo alkohol, cigarete in igre na srečo. Za ta namen se zanašamo na vrsto registrirane dejavnosti trgovca (znano tudi kot »koda MCC«) in ne na dejanske podrobnosti opravljenih nakupov s kartico Revolut <18. To pomeni, da kartice Revolut <18 na primer niso omejene pri nakupu alkohola v supermarketih (saj kategorija »supermarket« ni omejena) ali pri trgovcu z netočno vrsto registrirane dejavnosti. Kodo kategorije trgovca preverimo samo v času obdelave določene transakcije, da blokiramo določene vrste trgovcev. Če trgovca izklopimo, ga ne moreš znova vklopiti.

7. Ali lahko uporabljam Revolut <18 v več kot eni valuti?

Račune Revolut <18 lahko starš nosilec odpre samo v osnovni valuti osebnega računa Revolut starša nosilca. To je običajno valuta države naslova osebnega računa Revolut starša nosilca. Starš nosilec lahko samo v tej valuti pošilja denar na račune Revolut <18. Drugi starš lahko prav tako pošilja denar na račune Revolut <18 samo v valuti osebnega računa starša nosilca.


Plačila v storitvi Revolut <18 lahko uporabnik storitve Revolut <18 izvede ali prejme le v valuti osebnega računa starša nosilce in le, če je valuta osebnega računa starša nosilca za oba uporabnika storitve Revolut <18 enaka.


Če s kartico Revolut <18 (kot starš nosilec) opraviš nakup v valuti, ki ni tvoja osnovna valuta, ali tak nakup opravi uporabnik storitve Revolut <18, bomo izvedli pretvorbo valut na enak način kot pri transakcijah na tvojem osebnem računu Revolut.

8. Ali na računu Revolut <18 obstajajo provizije ali omejitve?

Račun Revolut <18 lahko ustvariš brezplačno.

Za uporabo računa Revolut <18 veljajo enake provizije kot za tvoj osebni račun Revolut, razen naslednjih izjem:

 • Če starš nosilec naroči kartico Revolut <18, se obračunajo stroški standardne dostave za osebni račun Revolut (glej Strošek dostave za kartice Revolut).
 • Če želi starš nosilec oblikovati in naročiti kartico po meri (»Kartica Revolut <18 po meri«), bomo pred naročilom kartice v aplikaciji Revolut sporočili, kakšna provizija se zaračuna. Provizija za prilagoditev kartice se zaračuna le, če imaš paket Standard, prikazali pa jo bomo, preden naročiš kartico v aplikaciji Revolut. Zaračunajo se lahko tudi stroški za dostavo kartice, kar je odvisno od tega, kateri paket imaš:
 • Če imaš paket Standard, se zaračuna strošek za dostavo, ki jo bomo prikazali v aplikaciji Revolut, preden naročite svojo kartico Revolut <18 po meri.
 • Če imaš paket Plus, je standardna dostava kartice Revolut <18 po meri brezplačna, vendar boš moral/-a plačati strošek za hitro dostavo kartice Revolut <18 po meri (strošek ti bomo sporočili v aplikaciji Revolut).
 • Če imaš paket Ultra, Metal ali Premium, sta standardna in hitra dostava kartice Revolut <18 po meri brezplačni.


Če moraš zamenjati kartico Revolut <18 po meri, je strošek enak. Kartica Revolut <18 po meri je na voljo v vseh paketih, vendar je odvisna od razpoložljivosti zaloge kartic.


 • Vrednost dovoljenih dvigov na bančnem avtomatu brez provizije, preden se provizija zaračuna, je manjša. Dvigi na bančnem avtomatu so brez provizije za vsako posamezno kartico Revolut <18 do 40 EUR na tekoči mesec. Nato se zaračuna 2-odstotna provizija.
 • Vrednost dovoljene menjave tujih valut, preden se začne zaračunavati provizija za večji obseg uporabe, je manjša. Provizija za večji obseg uporabe bo veljala za vsako menjavo tujih valut, ki presega 300 EUR na tekoči mesec za vsak posamezen račun Revolut <18.


Uporaba tvojega računa Revolut <18 ima tudi naslednje omejitve, ki pa ne veljajo za tvoj osebni račun Revolut. Te omejitve se nanašajo na vsak posamezni račun Revolut <18 ločeno in ne na vse račune Revolut <18 skupaj, če imaš več kot enega:

 • Na račun Revolut <18 je mogoče nakazati samo 7200 EUR na leto ter na njem imeti samo 6000 EUR naenkrat.
 • Na bankomatu je mogoče dvigniti samo 120 EUR na dan. Hkrati pa je možno izvesti samo 3 dvige na bančnem avtomatu na dan in skupno 6 na teden.
 • S kartico Revolut <18 je mogoče porabiti samo 1000 EUR na dan in opraviti samo 15 transakcij na dan.


Morebitne druge omejitve, ki veljajo, bodo prikazane v aplikaciji Revolut.


9. Kaj se zgodi, če je stanje na računu Revolut <18 negativno?

Podobno kot osebni računi Revolut tudi računi Revolut <18 niso zasnovani, da bi imeli negativno stanje. Vendar se to lahko zgodi (na primer, če ni dovolj denarja za kritje naše provizije ali zaradi transakcije brez povezave).


Če se to zgodi, te bomo obvestili (če si starš nosilec), da negativno stanje odpraviš. Če kot starš nosilec tega ne storiš, bomo s tvojega osebnega računa Revolut prenesli znesek za kritje negativnega stanja na tvoj račun Revolut <18. Če to posledično povzroči negativno stanje na tvojem osebnem računu Revolut, v tem primeru na običajen način veljajo naši pogoji za osebni račun.

10. Kako je mogoče zapreti ali preklicati račun ali kartico Revolut <18?

Račun Revolut <18 lahko starš nosilec kadar koli preneha uporabljati tako, da:

 • začasno zamrzne ali prekliče kartico Revolut <18 v aplikaciji Revolut,
 • prenese nekaj ali ves denar iz tega računa nazaj na osebni račun Revolut starša nosilca.


Starš nosilec lahko račun Revolut <18 tudi trajno zapre. To lahko naredi v nastavitvah računa Revolut <18 v aplikaciji Revolut ali tako, da se obrne na podporo za stranke. Ob zaprtju bo ves preostali denar na računu Revolut <18 vrnjen na osebni račun Revolut starša nosilca in zadevna kartica Revolut <18 bo preklicana. Ne pozabi, da pravila za zapiranje računa v naših pogojih za osebni račun veljajo tudi za račun Revolut <18.


Kaj se zgodi, ko uporabnik storitve Revolut <18 dopolni 18 let?

Ko uporabnik storitve Revolut <18 dopolni 18 let, lahko še naprej uporablja svoj račun Revolut <18 do svojega 19. rojstnega dneva ali poteka kartice, kar nastopi prej. Uporabniku storitve Revolut <18, ki je starejši od 18 let, ne bomo izdali nove kartice.


Ko uporabnik aplikacije Revolut <18 dopolni 18 let, je upravičen do prijave za odprtje osebnega računa Revolut. Za račun Revolut se lahko prijavi tako, da prenese aplikacijo Revolut ali upošteva korake za selitev računa, ki so opisani v aplikaciji Revolut <18. Če uporabnik izbere postopek selitve računa, lahko prenese preostalo stanje in cilje s svojega računa Revolut <18 na novi račun Revolut.


Če iz katerega koli razloga ne želite, da bi uporabnik aplikacije Revolut <18 prešel z računa Revolut <18 na račun Revolut, lahko starš nosilec zapre račun Revolut <18, preden uporabnik začne postopek selitve. Po zaprtju računa se preostalo stanje na računu Revolut <18 povrne na vaš osebni račun (če ste starš nosilec).


Po začetku postopka selitve lahko uporabnik aplikacije Revolut <18 prenese preostala sredstva z računa Revolut <18 na novi račun Revolut. Če ne želite, da uporabnik prenese stanje z računa Revolut <18 na svoj novi račun Revolut, lahko kot starš nosilec prenesete preostala sredstva z računa Revolut <18 na svoj osebni račun, preden uporabnik aplikacije Revolut <18 začne postopek selitve računa.


Če kot starš nosilec ne zaprete računa Revolut <18 ali prenesete preostalih sredstev z računa Revolut <18 do takrat, ko uporabnik aplikacije Revolut <18 začne postopek selitve, velja, da dovoljujete selitev računa ali prenos, ki ga je izvedel uporabnik.


Ko je selitev računa dokončana, bomo samodejno zaprli račun Revolut <18 in preklicali povezano kartico Revolut <18.


Če se uporabnik aplikacije Revolut <18 ne odloči preseliti svojega računa Revolut <18 na novi račun Revolut, se račun Revolut <18 samodejno zapre, ko uporabnik aplikacije Revolut <18 dopolni 19 let.


Kaj se zgodi, če starš zapre svoj osebni račun Revolut?

Ker je račun Revolut <18 podračun osebnega računa Revolut starša nosilca, zaprtje osebnega računa Revolut pomeni tudi zaprtje računa Revolut <18. Če drugi starš zapre svoj osebni račun Revolut, račun Revolut <18 ostane odprt.


11. Kaj se zgodi, če se preselim v drugo državo?

Če se kot starš nosilec nameravaš stalno preseliti v drugo državo, te prosimo, da nas o tem obvestiš. Morda nam boš moral posredovati informacije, ki jih potrebujemo, da ugotovimo, ali ti lahko v tisti državi še naprej ponujamo storitev Revolut <18. Če tega ne moremo zagotoviti, boš moral račun Revolut <18 najverjetneje zapreti. Zavedaj se tudi, da lahko nastanejo različni stroški za tvoj račun Revolut <18 v novi državi.

12. Osebni podatki

Za zagotavljanje storitev na podlagi te pogodbe moramo zbirati podatke o uporabnikih aplikacije Revolut <18. V skladu z zakonodajo o varstvu podatkov delujemo kot t.i. upravljavec osebnih podatkov uporabnikov aplikacije Revolut <18. Več informacij o načinu uporabe osebnih podatkov za aplikacijo Revolut je na voljo v našem obvestilu o zasebnosti.


Imamo tudi posebno obvestilo o varstvu zasebnosti za uporabnike storitve Revolut <18, ki ga moraš kot starš nosilec posredovati uporabniku storitve Revolut <18 v branje in mu po potrebi pomagati pri razumevanju. To obvestilo o zasebnosti je staršem nosilcem in uporabnikom aplikacije Revolut <18 na voljo med postopkom ustvarjanja računa Revolut <18. Uporabnikom aplikacije Revolut <18 je na voljo tudi v aplikaciji Revolut <18 in na spletnem mestu Revolut (www.revolut.com).


Kjer nam zakonodaja o varstvu podatkov to omogoča, bomo starejše uporabnike aplikacije Revolut <18 prosili, da Revolutu posredujejo nekatere omejene osebne podatke. Starši nosilci bodo morali te osebne podatke potrditi. Za vse druge uporabnike aplikacije Revolut <18 bodo morali starši nosilci zagotoviti potrebne osebne podatke za nastavitev in delovanje računa Revolut <18.


S sklenitvijo teh pogojev za aplikacijo Revolut <18 kot starš nosilec razumete, da bo Revolut zbiral, obdeloval in hranil osebne podatke uporabnika aplikacije Revolut <18 za zagotavljanje želenih storitev vam in uporabniku. To ne vpliva na nobene pravice in obveznosti, ki jih imaš ti, tvoj uporabnik aplikacije Revolut <18 oziroma mi v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov.


Od Revoluta lahko zahtevaš zaprtje računa Revolut <18, za katerega si starš nosilec. To ne bo vplivalo na pogoje za osebni račun za tvoj lastni osebni račun Revolut, ki pri tem ne bo zaprt. Ko zapreš račun Revolut <18, bomo prenehali uporabljati osebne podatke uporabnika aplikacije Revolut <18 za zagotavljanje njegovega računa Revolut <18. Toda na podlagi veljavne zakonodaje in predpisov bomo uporabnikove osebne podatke morda dolžni hraniti tudi po zaprtju računa Revolut <18. Za več informacij o zapiranju računa Revolut <18 glej razdelek 10.


13. Drugo

Zapomni si, razen kot je izrecno spremenjeno v teh pogojih za storitev Revolut <18, za tvojo uporabo storitve Revolut <18 veljajo naši pogoji za osebni račun. To pomeni, da vse pravice, ki jih imaš ti in jih imamo mi skladno s pogoji za osebni račun, veljajo tudi za tvojo uporabo računa in kartice Revolut <18. Zaradi tega je priporočljivo, da te pogoje za storitev Revolut <18 in pogoje za osebni račun prebereta skupaj.