Produkty

Revolut Pro Account

Stiahnuť PDF

Tieto podmienky platia od 30. novembra 2023. Pre zobrazenie predchádzajúcich podmienok platných do 30. novembra 2023 kliknite sem.

1. Prečo sú tieto informácie dôležité

Tento dokument uvádza zmluvné podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie služby Revolut Pro. Hovoríme im podmienky Pro.

Tieto podmienky Pro začnú platiť vtedy, keď sa rozhodnete používať Revolut Pro. Okrem nich sa na vás budú vzťahovať aj naše osobné podmienky a ďalšie platné zmluvné podmienky. Keďže osobné účty a účty Pro poskytujú mnoho rovnakých služieb, platia aj naše osobné podmienky a zmluva o službách spracúvania platieb (ktorú nazývame podmienky spracúvania platieb). Tieto podmienky Pro iba uvádzajú dodatočné informácie, ktoré potrebujete pri používaní služby Pro poznať. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi osobnými podmienkami a týmito podmienkami Pro platia pri používaní služby Revolut Pro tieto podmienky Pro. Ak v týchto podmienkach Pro nenájdete ustanovenie, ktoré ste očakávali, skontrolujte aj osobné podmienky alebo podmienky spracúvania platieb.

Ak používate Revolut Pro, tieto podmienky Pro sú súčasťou právnej zmluvy medzi vami (držiteľom účtu) a nami (spoločnosťou Revolut Bank UAB registrovanou v Litovskej republike pod číslom spoločnosti 304580906, ktorej sídlo a centrála sú zaregistrované na adrese Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litovská republika).


2. Čo je Revolut Pro?

Revolut Pro je služba, ktorá vám umožňuje si rýchlo a jednoducho zriadiť účet na správu vášho podnikania alebo vedľajšieho príjmu, a to všetko v aplikácii Revolut Retail.

Revolut Pro sa podobá na náš produkt Revolut Business. Rozdiel spočíva v tom, že k službe Revolut Pro získavate prístup cez existujúci osobný účet Revolut Personal v retailovej aplikácii Revolut, zatiaľ čo s produktom Revolut Business sa viaže samostatný účet, ku ktorému pristupujete cez aplikáciu a platformu Revolut Business (ktorú nazývame aj hlavný panel).

Účet Revolut Pro predstavuje rovnaký typ účtu, akým je váš existujúci osobný účet Revolut Personal. Všetky popisy vášho účtu, fungovanie našich služieb, ako aj vaše a naše práva uvedené v osobných podmienkach platia aj pri používaní služby Revolut Pro. Tieto podmienky Pro neuvádzajú všetko, čo potrebujete pri používaní služby Revolut Pro vedieť, iba vysvetľujú niektoré ďalšie informácie, ktoré nie sú uvedené v našich osobných podmienkach a mali by ste o nich vedieť.


3. Môžem si otvoriť účet Revolut Pro?

Účet Revolut Pro si môžete otvoriť, ak:

 • máte osobný účet Revolut Personal,
 • ste samostatne zárobkovo činná fyzická osoba (nie spoločnosť),
 • budete svoj účet Revolut Pro používať len na obchodné účely,
 • prejdete našimi vstupnými kontrolami.

Tieto podmienky musíte spĺňať aj po otvorení účtu Revolut Pro. Ak ich spĺňať nebudete, účet vám môžeme uzavrieť. Občas budeme musieť vykonať dodatočné kontroly, aby sme vám mohli umožniť používať ďalšie služby dostupné v službe Revolut Pro, ktoré ste ešte nepoužívali. To sa týka napríklad nášho produktu na spracovanie platieb. Ďalšie podrobnosti o týchto službách a súvisiacich kontrolách potrebných na ich používanie nájdete v podmienkach spracúvania platieb.

Samostatne zárobkovo činná fyzická osoba je osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť samostatne. Niekedy sa jej hovorí aj živnostník alebo nezávislý podnikateľ. Fyzická osoba znamená, že ste skutočná ľudská bytosť, a nie registrovaná spoločnosť.

Ak chcete mať popri osobnom účte aj účet na jednoduchú správu samostatne zárobkovej činnosti alebo vedľajších príjmov, Revolut Pro je pravdepodobne tou správnou voľbou. Ak sa vaše podnikanie rozrastie, prípadne budete potrebovať viac funkcií, možno si budete musieť otvoriť firemný účet Revolut Business.

Účet Revolut Pro si nemôžete otvoriť ani ho vlastniť, ak podnikáte alebo pôsobíte v jednej z týchto oblastí:

 • zoznamovacie a eskortné služby;
 • pornografia;
 • zbrane;
 • obchodovanie s drahými kovmi, drahokamami alebo umením;
 • prevádzkovanie aukčných siení;
 • cashbackové služby;
 • chemické a podobné produkty;
 • herne s videohrami;
 • obchodovanie s kryptomenami;
 • predaj ojazdených vozidiel;
 • binárne opcie alebo hazard;
 • vyberanie pohľadávok;

obchodovanie s bankovými zárukami, obligáciami, úverovými listmi alebo strednodobými zmenkami.

Máme právo odmietnuť otvoriť vám Revolut účet a zakázať vám ho vlastniť, ak budete podnikať alebo vykonávať činnosť v oblastiach, s ktorými nesúhlasíme. Tiež môžeme na váš účet Pro uplatniť obmedzenia, o ktorých vás budete informovať ešte pred jeho otvorením.


4. Ako si zaregistrujem účet Revolut Pro?

Ak si chcete zaregistrovať účet Revolut Pro, musíte mať (aj v budúcnosti) existujúci osobný účet Revolut Personal.

Ak spĺňate túto podmienku, o registráciu účtu Revolut Pro môžete požiadať v aplikácii. Možno nám budete musieť poskytnúť dodatočné informácie, a to buď v momente, keď požiadate o otvorenie účtu Pro, alebo neskôr. V každom prípade nám ich budete musieť poskytnúť ešte pred aktiváciou účtu Revolut Pro. My vašu žiadosť posúdime a rozhodneme, či je pre vás účet Revolut Pro vhodný. Napríklad je možné, že nebudeme môcť prijímať podniky z trhu alebo odvetvia, v ktorom pôsobíte. Zvyčajne uskutočníme svoje rozhodnutie v aplikácii okamžite, niekedy to však môže trvať dlhšie.

Ak usúdime, že pre vás účet Revolut Pro už nie je vhodný, kedykoľvek môžeme svoje rozhodnutie zrušiť a váš účet Revolut Pro uzavrieť.

Nezabudnite, že Revolut Pro je k dispozícii iba pre samostatne zárobkovo činné fyzické osoby (nie spoločnosti) a je možné ho používať iba na obchodné účely. Ďalšie informácie nájdete v časti 3 týchto podmienok Pro.

Keď nás požiadate o registráciu účtu Pro, platia tiež tie ustanovenia osobných podmienok, ktoré opisujú, kedy vám môžeme povoliť otvoriť si účet (alebo kedy ho môžeme uzavrieť).


5. Ako si pridám peniaze na účet Revolut Pro a ako ich z neho vyberiem?

Účet Revolut Pro predstavuje rovnaký typ účtu, akým je váš existujúci osobný účet Revolut Personal. Ide však o samostatný účet. Má vlastný zostatok, číslo účtu, históriu transakcií a v aplikácii je prístupný samostatne.

Na účet Revolut Pro si môžete pridávať peniaze z osobného účtu Revolut Personal. Rovnako tak si ho môžete dobíjať priamo z externých zdrojov, ktoré sú v aplikácii k dispozícii.

Peniaze z účtu Revolut Pro môžete vyberať kartou Revolut Pro, uskutočnením odchádzajúcej platby, prípadne prevedením prostriedkov na osobný účet Revolut Personal.

Keďže na podnikateľské výdavky môžete používať iba účet Pro (a nie osobný účet), musíme tieto zostatky oddeliť. To znamená, že ak vám na účte Pro dôjdu prostriedky, následné platby, ktoré sa cezeň pokúsite vykonať, zlyhajú, a to aj vtedy, keď máte peniaze na osobnom účte (to isté platí aj naopak).

Zároveň pri pridávaní peňazí na účet Pro, ako aj pri ich vyberaní platia tie časti osobných podmienok, ktoré popisujú naše služby na pridávanie a vyberanie prostriedkov.


6. Na aké typy transakcií sa dá účet Revolut Pro používať?

Revolut Pro je určený na podnikanie alebo spravovanie vedľajších príjmov. Dá sa používať iba na obchodné účely. To znamená, že účet Revolut Pro ani kartu Pro nemôžete používať na vykonávanie osobných transakcií (a osobný účet nemôžete používať na uskutočňovanie obchodných transakcií).

Okrem akýchkoľvek obmedzení, ktoré vyplývajú z našich podmienok pre osobné účty na používanie vášho Revolut účtu, nemôžete vykonávať ani žiadne transakcie s týmito typmi predajcov. Ak sa pokúsite o transakciu, bude zamietnutá. (Typ predajcu určujú ich kódy obchodnej kategórie („MCC“). Tieto kódy nastavujú systémy platobných kariet, nie my.):

 • Záložne a predajcovia tovaru z druhej ruky (vrátane MCC 5933).
 • Finančné produkty a služby vrátane peňažných prevodov a transakcií s podobnými vlastnosťami ako hotovostné platby (vrátane MCC 6012, 6051 a 6538).
 • Zoznamovacie a eskortné služby (vrátane MCC 7273).
 • Hracie a zábavné automaty a herne (vrátane MCC 7994).
 • Hazardné hry a lotérie (vrátane MCC 7995 a 9406).

Otvorením účtu Revolut Pro súhlasíte s tým, že:

 • účet Revolut Pro budete používať len na obchodné (nie osobné) účely;
 • ak vám k účtu Revolut Pro vydáme kartu Pro, budete ju používať iba na podnikateľské (nie osobné) výdavky;
 • na svojom osobnom účte nebudete vykonávať spomínané činnosti, ak sa týkajú podnikateľskej činnosti.

Ak urobíte čokoľvek z vyššie uvedeného, môžeme váš účet Revolut Pro uzavrieť.

Pri uskutočňovaní transakcií cez účet Pro platia tie časti našich osobných podmienok, ktoré tieto služby opisujú.

Cez účet Pro môžete pristupovať aj k ďalším službám, napríklad k nášmu produktu na spracovanie platieb, na ktorý sa vzťahujú podmienky spracúvania platieb. Ak vám tento produkt sprístupníme, Revolut budete môcť používať na prijímanie platieb od ľudí, ktorí si v rámci vašej podnikateľskej činnosti zakúpia váš tovar alebo služby.


7. Aké poplatky sa vzťahujú na Revolut Pro?

Za otvorenie ani vedenie účtu Revolut Pro sa neúčtujú žiadne poplatky. Pokiaľ máte existujúci osobný účet, ktorý spĺňa podmienky služby Pro, účet Pro si môžete otvoriť zadarmo.

Poplatky za používanie účtu Pro sú rovnaké ako poplatky za používanie osobného účtu. Tieto poplatky závisia od typu vášho osobného účtu. Ak napríklad odoslanie určitého typu platby cez osobný účet stojí 1 £/1 € (alebo ekvivalentnú sumu vo vašej miestnej mene), rovnaká suma sa bude účtovať aj v prípade účtu Pro. Všetky transakcie uskutočnené cez účet Pro sa tiež započítavajú do limitov na osobnom účte. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke Poplatky, ktorá sa vzťahuje na váš osobný účet. Na tejto stránke Poplatky nájdete aj poplatky, ktoré sa účtujú za používanie produktu na spracúvanie platieb, na ktorý sa vzťahujú podmienky spracúvania platieb.

Iný poplatok za používanie účtu Revolut Pro zaplatíte iba vtedy, keď si objednáte kartu Pro. Cena karty a výška prípadného poplatku za doručenie sa vám zobrazia v aplikácii ešte pred samotným objednaním karty. Karta Pro sa nezapočítava do limitu na karte v rámci osobného programu.


8. Ako získam cashback cez Revolut Pro?

Cashback môžete získať tak, že budete platiť kartou Revolut Pro.

Za každú domácu alebo medzinárodnú transakciu uskutočnenú Revolut kartou získate cashback. Výnimku predstavujú transakcie uskutočnené u vylúčených obchodníkov alebo hotovostné transakcie. Presná výška ponúkaného cashbacku sa zobrazí v aplikácii Revolut. Ak si chcete pozrieť aktuálnu výšku cashbacku, na domovskej obrazovke aplikácie Revolut Pro prejdite do časti Cashback.

Výšku ponúkaného cashbacku môžeme kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť. Upozorňujeme, že cashback vždy dostanete v presne takej výške, aká sa zobrazuje v aplikácii.

Za platby vykonané u vylúčených obchodníkov cashback nezískate. Medzi vyradené kódy obchodnej kategórie patria:

 • Peňažné prevody (vrátane MCC 4829).
 • Energie, ako napríklad elektrina a plyn (vrátane MCC 4900).
 • Hotovostné transakcie a kvázi transakcie (vrátane MMC 6010, 6011 a 6050).
 • Cenné papiere (vrátane MCC 6211).
 • Transakcie financovania (vrátane MCC 6540).
 • Platenie daní (vrátane MCC 9311).
 • Štátne služby vrátane poštových služieb (MCC 9399 a 9402).

Za hotovostné transakcie cashback nezískate. V tomto prípade ide o nákup, ktorý nepredstavuje skutočný nákup tovaru alebo služieb (za skutočný nákup sa nepovažujú napríklad kartové transakcie u poskytovateľov platobných služieb, hazardných hier, darčekových kariet alebo zmenární, ako ani peňažné prevody, finančné alebo investičné služby či iné podobné transakcie).

Nezabudnite, že svoj účet Revolut Pro môžete používať len na obchodné účely. To platí aj pre kartu Revolut Pro, ktorú môžete používať iba na podnikateľské výdavky. Ak kartu Pro používate na osobné výdavky, získaný cashback môžeme kedykoľvek stornovať a oba vaše účty (retailový aj Pro) uzavrieť.

Cashback vám nemôžeme udeliť, ak by sme tým porušili zákon či nariadenie.

Súhlasíte s tým, že získaný cashback vám môžeme stornovať, ak:

 • platba, na základe ktorej ste získali cashback, bola refundovaná;
 • cashback ste získali podvodom;
 • porušili ste túto zmluvu s cieľom získať cashback.

Ak vám cashback nedokážeme vymôcť z účtu, budete nám príslušnú sumu aj naďalej dlžiť. Danú sumu potom môžeme vymôcť z uloženej karty alebo uplatnením svojho práva na vyrovnanie. S cieľom vymôcť od vás dlžnú sumu môžeme podniknúť aj právne kroky. V takom prípade sa môže stať, že nám budete musieť uhradiť primerané náklady na tieto právne kroky.


9. Ochrana údajov

Beriete na vedomie, že vaše osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme vám mohli poskytovať Revolut Pro. Beriete na vedomie najmä to, že v súvislosti s používaním služby Revolut Pro sa budú vaše osobné údaje (vrátane vášho mena, adresy a kontaktných údajov) zobrazovať vašim zákazníkom v prípadných faktúrach a/alebo žiadostiach o platbu (podľa potreby). Tieto informácie musíme vašim zákazníkom zobrazovať pri každej uskutočňovanej platbe, keďže potrebujeme spĺňať naše záväzky voči spoločnostiam Visa a Mastercard.

Ďalšie informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov zákazníkov (dostupných tu).


10. Výber právnych informácií

Spracúvanie platieb

Z času na čas sme povinní skontrolovať, či sú vaše aktivity a údaje stále aktuálne a v súlade s podmienkami. Dôvodom na takúto kontrolu môže byť určitá udalosť, prípadne môže ísť o pravidelnú kontrolu. Možno vám vtedy budeme musieť pozastaviť účet alebo platby, ktoré ste cezeň vykonali, až kým dané kontroly nedokončíme. V súvislosti s tým vás môžeme požiadať o dodatočné informácie. Požadované informácie poskytnite čo najskôr, aby ste sa vyhli prerušeniu poskytovania služby.

Uzavretie účtu

Účet Revolut Pro môžete kedykoľvek uzavrieť v aplikácii. Keď uzavriete účet Revolut Pro, váš osobný účet zostane otvorený, stratíte však prístup k ostatným službám súvisiacim s účtom Pro, ako napríklad k nášmu produktu na spracúvanie platieb.

Váš účet Revolut Pro môžeme tiež uzavrieť my, ale iba vtedy, ak porušíte tieto podmienky Revolut Pro alebo naše osobné podmienky, prípadne ak na to máme iný legitímny dôvod. Ak tak urobíme, všetky prostriedky na vašom účte Pro vám prevedieme na osobný účet (pokiaľ ich nebudeme musieť zadržať na účely kontroly) a vy stratíte prístup k ďalším službám súvisiacim s účtom Pro, ako napríklad k nášmu produktu na spracovanie platieb.

Ak budeme musieť uzavrieť váš osobný účet, zároveň uzavrieme aj váš účet Revolut Pro.

Zvyšné ustanovenia

Nezabudnite, že ak sa v týchto podmienkach Pro výslovne neuvádza inak, na používanie účtu Revolut Pro sa vzťahujú i naše osobné podmienky, ako aj podmienky spracúvania platieb. To znamená, že všetky práva, ktoré vám aj nám priznávajú osobné podmienky a podmienky spracúvania platieb, platia aj pri používaní služby Revolut Pro. Z tohto dôvodu by ste si mali okrem týchto podmienok Pro prečítať aj naše osobné podmienky a podmienky spracúvania platieb.