Obchodné produkty

Platba cez Pokladňu Revolut

Stiahnuť PDF

1. Prečo sú tieto informácie dôležité?


V zmluve o poskytovaní služieb spracovania platieb spoločnosti Revolut Bank UAB sa uvádza, že na jej služby spracovania platieb sa môžu vzťahovať ďalšie podmienky týkajúce sa konkrétneho typu alebo spôsobu platby. Táto zmluva stanovuje dodatočné zmluvné podmienky pre platobnú metódu Platba cez Pokladňu Revolut. Nazývame ich podmienky Pokladne (alebo len „podmienky“).


Platbu cez Pokladňu Revolut nemôžete používať na prijímanie platieb, pokiaľ so spoločnosťou Revolut Bank UAB neuzavriete zmluvu o poskytovaní služieb spracovania platieb.


Tieto podmienky sa vzťahujú na obchodníkov, ktorí používajú Platbu cez Pokladňu Revolut na prijímanie platieb (ďalej len „obchodníci“ alebo „vy“). Nevzťahujú sa na nikoho, kto používa Platbu cez Pokladňu Revolut na uskutočňovanie platieb (ďalej len „zákazníci“).


2. Čo je Platba cez Pokladňu Revolut?


Platba cez Pokladňu Revolut je služba rýchlej pokladne umožňujúca zákazníkom ukladať údaje, ktoré používajú na online platby. Zákazníci tak môžu uskutočňovať rýchlejšie a jednoduchšie platby u obchodníkov, ktorí túto službu používajú.


Údaje, ktoré si zákazníci môžu ukladať:

● meno;

● dátum narodenia;

● adresa a spôsob doručenia;

● kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mailová adresa);

● údaje o karte, bankovom účte alebo spôsobe platby použitom na uskutočnenie platby vrátane fakturačnej adresy.

(Spoločne „údaje Pokladne“.)


Platba cez Pokladňu Revolut nie je spôsobom platby ani platobnou službou. Spracovanie akejkoľvek platby, ktorú zákazník uskutoční pomocou údajov uložených v Platbe cez Pokladňu Revolut, sa bude riadiť podmienkami, ktoré ste s nami dohodli v súvislosti so získaním daného typu platby.


3. Kto môže používať Platbu cez Pokladňu Revolut?


Každý, kto uzavrel zmluvu o poskytovaní služieb spracovania platieb so spoločnosťou Revolut Bank UAB, spĺňa podmienky pre Platbu cez Pokladňu Revolut a môže ju používať ako spôsob platby v prípade získaných platobných transakcií.


4. Používanie údajov Pokladne


Keď zákazníkom poskytneme Platbu cez Pokladňu Revolut, vy a my budeme konať ako nezávislí kontrolóri ich údajov Pokladne. Stále však budeme konať ako sprostredkovateľ vo vašom mene za okolností opísaných v zmluve o poskytovaní služieb spracovania platieb.


Ak ste na svojej webovej stránke integrovali Platbu cez Pokladňu Revolut takým spôsobom, že nám poskytujete určité údaje Pokladne (napríklad meno a adresu doručenia zákazníka), potvrdzujete, že ste oprávnení poskytovať nám tieto údaje v súlade so zákonom o ochrane údajov.


Údaje Pokladne vám poskytneme, aby ste mohli spracovať transakciu zákazníka. Údaje Pokladne smiete používať len v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov a platnými zákonmi o ochrane údajov.


5. Hranice monitorovania sporov zákazníkov


Budeme monitorovať, preverovať a pravidelne kontrolovať obchodníkov, ktorí generujú nadmerné množstvo sťažností zákazníkov alebo iné ukazovatele poškodzovania zákazníkov v súvislosti s Platbou cez Pokladňu Revolut (spolu ďalej len „spory so zákazníkmi“).


Ak je váš pomer počtu sporov so zákazníkmi k celkovému počtu transakcií pre nás neprijateľný, môžeme vás zaradiť do monitorovacieho programu. Ak budete zaradení do monitorovacieho programu, poskytneme vám plán nápravy, ktorý budete musieť dodržiavať, ak chcete prostredníctvom Platby cez Pokladňu Revolut naďalej dostávať údaje Pokladne.


6. Kedy môžeme vykonať zmeny týchto podmienok?


Tieto podmienky môžeme zmeniť z nasledujúcich dôvodov:

● ak tak budú podľa nášho názoru pre vás zrozumiteľnejšie alebo užitočnejšie;

● ak je potrebné zohľadniť vývoj nášho podnikania, najmä ak je zmena potrebná z dôvodu zmeny poskytovania finančného systému alebo technológií;

● ak je potrebné zohľadniť zákonné alebo regulačné požiadavky, ktoré sa na nás vzťahujú;

● ak je potrebné zohľadniť zmeny v nákladoch na podnikanie;

● pretože meníme produkt Zaplatiť cez Revolut.


Pred vykonaním akýchkoľvek zmien vás spravidla upozorníme 30 dní vopred prostredníctvom aplikácie Revolut alebo e-mailu. V niektorých prípadoch, ak bude zmena prospešná, ju môžeme vykonať okamžite a následne vás o nej informovať.