Produkty

Platba cez Pokladňu Revolut

Stiahnuť PDF

Revolut Pay Checkout


1. Prečo sú tieto informácie dôležité

Revolut Pay Checkout je služba, ktorá vám umožňuje ukladať údaje, ktoré používate pri online platbách, aby ste ich v budúcnosti mohli uskutočňovať rýchlejšie.

Tento dokument uvádza zmluvné podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie služby Revolut Pay Checkout. Nazývame ho Podmienky služby Checkout. Tieto podmienky služby Checkout spolu s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a ďalšími zmluvnými podmienkami, ktoré sme s vami dohodli, tvoria právnu zmluvu medzi vami a nami.

My sme Revolut Ltd, spoločnosť registrovaná v Spojenom kráľovstve pod číslom spoločnosti 08804411.

Tieto podmienky služby Checkout platia, keď ako zákazník nakupujúci u predajcu používate službu Revolut Pay Checkout. Ak ste predajcom, ktorý na prijatie platby používa službu Revolut Pay Checkout, tak pre vás platia iné podmienky.

Revolut Pay Checkout nie je platobná služba. Ak ju chcete používať, musíte mať samostatné platobné údaje (napríklad platobnú kartu). Nemusíte mať platobný účet v spoločnosti skupiny Revolut. Ak sa však rozhodnete použiť na uskutočnenie platby v pokladni svoj účet v spoločnosti skupiny Revolut, potom sa pri použití tejto služby uplatňujú aj zmluvné podmienky danej spoločnosti skupiny Revolut.

Hoci sme regulovaná spoločnosť, Revolut Pay Checkout nie je regulovaná služba. To znamená, že úrad Financial Conduct Authority (FCA) vám pravdepodobne nebude môcť pomôcť s prípadnými sťažnosťami a tieto sťažnosti pravdepodobne nebudú spadať do jurisdikcie Kancelárie ombudsmana pre oblasť finančných služieb (FOS), pokiaľ sa na uskutočnenie platby nerozhodnete použiť svoj účet v spoločnosti skupiny Revolut.

Je dôležité, aby ste pochopili, ako Revolut Pay Checkout funguje. Tieto podmienky služby Checkout si môžete kedykoľvek pozrieť a stiahnuť na našej webovej stránke. Ak chcete získať viac informácií, prečítajte si naše najčastejšie otázky. Najčastejšie otázky však nie sú súčasťou našej zmluvy s vami.

2. Čo je Revolut Pay Checkout?

Revolut Pay Checkout je služba, ktorá vám umožňuje rozhodnúť sa uložiť údaje, ktoré používate pri online platbách, aby ste ich v budúcnosti mohli uskutočňovať rýchlejšie. Údaje, ktoré môžete ukladať:

● svoje meno;

● dátum narodenia;

● adresa a spôsob doručenia;

● kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mailová adresa);

● údaje o vašej platobnej karte, bankovom účte alebo spôsobe platby, ktoré sú potrebné na uskutočnenie platby, vrátane vašej fakturačnej adresy (ďalej len „platobné údaje“).

(Spoločne „údaje služby Checkout“.)

Ak sa rozhodnete uložiť svoje údaje služby Checkout, nebudete ich musieť znova zadávať pri ďalšom použití služby Revolut Pay Checkout.

Služba Revolut Pay Checkout je dostupná len v pokladniach online predajcov, ktorí s nami spolupracujú. Ak v pokladni predajcu nie je služba Revolut Pay Checkout k dispozícii, nebudete ju môcť použiť na nákup.

3. Kto môže používať Revolut Pay Checkout a ako sa môžem zaregistrovať?

Do služby Revolut Pay Checkout sa dá zaregistrovať jedine počas procesu platby cez pokladňu predajcu.

Služba Revolut Pay Checkout je dostupná pre každého, kto má minimálne 18 rokov a spĺňa požiadavky na získanie nároku. Ak tieto požiadavky spĺňate, budete mať prístup k službe Revolut Pay Checkout počas procesu platby cez pokladňu predajcu.

Na používanie služby Revolut Pay Checkout nepotrebujete platobný účet v spoločnosti skupiny Revolut. Rovnako tak sa nemusíte ani vopred zaregistrovať do služby Revolut Pay Checkout. Rýchlu registráciu môžete vykonať počas procesu platby za nákup cez pokladňu predajcu.

4. Vaše platby v pokladni

Pri prvom použití služby Revolut Pay Checkout musíte zadať platobné detaily (platobnú kartu, bankový účet alebo spôsob platby). Typy spôsobov platby, ktoré akceptujeme, sa môžu u jednotlivých predajcov líšiť.

Musíte zadať všetky údaje potrebné na uskutočnenie platby pomocou svojich platobných údajov. Ak napríklad platíte kartou, požadované platobné údaje budú: číslo karty, meno držiteľa karty, dátum skončenia platnosti a CVV kód.

Platobné údaje, ktoré môžete uložiť, sa líšia v závislosti od používaného spôsobu platby. Pokúsime sa vám poskytnúť možnosť uložiť všetky údaje potrebné na uskutočnenie platby. Počas ďalších transakcií vás však môžeme požiadať o poskytnutie niektorých údajov, aby sme mohli zaistiť bezpečnosť vašich platobných údajov.

Môže sa tiež od vás vyžadovať, aby ste každú uskutočnenú platbu overili u osoby, ktorá vám platobné údaje vydala. V Spojenom kráľovstve a v Európe napríklad nie je nezvyčajné, keď vás vydavatelia platobných kariet pred spracovaním platby požiadajú o jej individuálnu autorizáciu.

Zadaním svojich platobných údajov a pokračovaním v procese platby autorizujete predajcu, aby nákup účtoval na vaše platobné údaje. V prípade priebežného nákupu (napríklad predplatného) autorizujete aj priebežné účtovanie na vaše platobné údaje.

Revolut Pay Checkout je služba, ktorá umožňuje ukladať a používať vaše platobné údaje, ale nejde o službu, ktorá poskytuje akékoľvek platobné údaje vám. Ak chcete používať Revolut Checkout, musíte mať samostatné platobné údaje. Môže to byť:

● podporovaná platobná karta, bankový účet alebo iný spôsob platby u tretej strany;

● platobný účet v podporovanej spoločnosti skupiny Revolut.

Ak na uskutočnenie platby používate platobný účet v podporovanej spoločnosti skupiny Revolut, potom sa na každú platbu uskutočnenú pomocou vašich platobných údajov budú vzťahovať zmluvné podmienky daného platobného účtu a na ukladanie vašich údajov služby Checkout sa budú vzťahovať tieto podmienky služby Checkout.

5. Vaše doručovacie údaje

Pri prvom použití služby Revolut Pay Checkout musíte zadať údaje služby Checkout, ktoré zahŕňajú vaše doručovacie údaje. Typy doručenia, ktoré sú k dispozícii, a údaje, ktoré pre ne musíme zhromaždiť, sa môžu u jednotlivých predajcov líšiť.

6. Aké údaje sa ukladajú pri používaní služby Revolut Pay Checkout?

Revolut Pay Checkout vám umožňuje uložiť údaje služby Checkout. Ak tak urobíte, tieto údaje bezpečne uložíme a vopred ich za vás vyplníme pri každom ďalšom nákupe. Každý ďalší nákup by ste museli autorizovať a nemohol by sa uskutočniť bez vášho súhlasu.

Nie je možné uložiť len niektoré z týchto údajov. Ak chcete používať službu Revolut Pay Checkout, musíte uložiť všetky tieto údaje, pretože sú potrebné na spracovanie vašich nákupov v pokladni.

Nie je možné uložiť ani žiadne neplatné údaje. Môžeme vykonávať overovacie kontroly a ak sú vami poskytnuté údaje neplatné alebo sa neskôr stanú neplatnými, požiadame vás o ich aktualizáciu.

Všetky údaje, ktoré za vás ukladáme, sa spracúvajú bezpečne a v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

7. Váš vzťah s predajcom

Hoci môžete na nákup u predajcu použiť Revolut Pay Checkout, tento nákup je transakciou medzi vami a predajcom (nie nami). Predajcom poskytujeme službu, ktorá im umožňuje prijímať platby. Pri používaní služby Revolut Pay Checkout vám však neposkytujeme platobnú službu.

To znamená, že ak máte akékoľvek problémy so zakúpeným tovarom alebo službou, prípadne so sumou, ktorú ste sa zaviazali zaplatiť, musíte sa obrátiť na predajcu a nie na nás.

V prípade sporu s predajcom môžete mať práva aj voči spoločnosti poskytujúcej vaše platobné údaje:

ak vaše platobné údaje poskytla tretia strana, mali by ste ju kontaktovať;

ak sú platobné údaje, ktoré ste použili na nákup, z platobného účtu poskytnutého spoločnosťou skupiny Revolut, môžete mať práva týkajúce sa akejkoľvek platby. Tieto práva sa riadia zmluvnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na váš účet, a právnymi predpismi platnými v krajine sídla spoločnosti skupiny, ktorá vám účet poskytuje.

8. Prístup k vášmu účtu a jeho zabezpečenie

Do služby Revolut Pay Checkout sa dostanete zadaním čísla svojho mobilného telefónu (ako používateľského mena) a jednorazového prístupového kódu, ktorý vám na tento mobilný telefón pošleme SMS správou (ako hesla). Prípadne môžete získať prístup k svojmu účtu automaticky, ak používate zariadenie, o ktorého uloženie ste nás požiadali.

Z tohto dôvodu musíte mať na používanie služby Revolut Pay Checkout mobilné telefónne číslo, ktoré dokáže prijímať SMS správy.

Pred otvorením účtu alebo uskutočnením platby vás za určitých okolností môžeme požiadať o ďalšie údaje. Je to preto, aby ste vy a všetci používatelia služby Revolut Pay Checkout boli v bezpečí.

Keďže mobilný telefón a číslo alebo zariadenie sú nástrojmi na prístup k vášmu účtu, je dôležité, aby ste ich udržiavali zabezpečené a neumožnili k nim prístup nikomu inému. Ak poskytnete prístup inej osobe, môže mať prístup k vášmu účtu Revolut Pay Checkout a nakupovať pomocou vašich platobných údajov.

9. Získanie peňažnej odmeny

Nákupy uskutočnené u niektorých (nie však všetkých) predajcov cez Revolut Pay Checkout poskytujú nárok na získanie peňažnej odmeny, ak si otvoríte a používate platobný účet Revolut. V niektorých prípadoch môžete získať aj druhú (alebo ďalšiu) peňažnú odmenu, ak u obchodníka uskutočníte po otvorení účtu ďalšie nákupy. Tieto odmeny sú k dispozícii len pre nových používateľov Revolutu, ktorí ešte nevlastnili platobný Revolut účet, ale po vykonaní platby cez Revolut Pay Checkout si ho úspešne otvorili.

Ak nákup poskytuje nárok na peňažnú odmenu, oznámime vám to počas procesu platby, len čo overíme vašu totožnosť, a pošleme vám o tom záznam v potvrdzovacom e-maili. Ak sa vám počas procesu platby peňažná odmena nezobrazí, daný nákup na ňu nárok neposkytuje. Nákupy, ktoré poskytujú nárok na peňažnú odmenu, sa môžu priebežne meniť, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia.

Výška peňažných odmien a spôsob ich vyplácania sa u jednotlivých obchodníkov líši. Peňažné odmeny u konkrétneho obchodníka môžu napríklad predstavovať pevnú sumu alebo percento z vášho nákupu, môžu zahŕňať požiadavky na minimálnu útratu alebo maximálne limity peňažných odmien. Môžu tiež vyžadovať, aby ste u obchodníka uskutočnili aspoň jeden nákup. Tieto podrobnosti budú uvedené v procese platby a po dokončení nákupu vám aj pošleme e-mail s potvrdením danej hodnoty.

Ak chcete získať svoju prvú peňažnú odmenu, musíte urobiť nasledujúce:

1. Nakúpiť cez Revolut Pay Checkout, kde je v pokladni uvedená peňažná odmena.

2. Úspešne si otvoriť prvý platobný účet v spoločnosti skupiny Revolut v Spojenom kráľovstve, EHP, Austrálii alebo Singapure. To znamená, že si musíte otvoriť účet, poskytnúť všetky požadované informácie, splniť naše kontroly oprávnenosti a mať účet otvorený bez obmedzení. Tiež to znamená, že ak v čase nákupu už platobný Revolut účet máte, prípadne ste už jeden mali, ale bol uzavretý (vami alebo nami), nebudete môcť získať peňažnú odmenu.

3. Uskutočniť 1 oprávnenú platbu za nákup Revolut kartou alebo cez Revolut Pay Checkout v minimálne požadovanej sume.

4. Dokončiť všetky ďalšie kroky alebo splniť všetky ďalšie požiadavky uvedené v e-maile s potvrdením o udelení peňažnej odmeny.

Oprávneným nákupom je akýkoľvek nákup, ktorý nie je: výberom hotovosti, hotovostnou alebo likvidnou službou (napr. darčekové karty alebo kryptomeny), platobnou službou, finančnou službou, výmenou meny alebo iným podobným nákupom. Môžeme požadovať, aby ste nákup dokončili u toho istého obchodníka, u ktorého ste uskutočnili prvú platbu cez Revolut Pay Checkout.

Prvú peňažnú odmenu môžete získať len raz bez ohľadu na to, koľko oprávnených nákupov uskutočníte. Ak napríklad uskutočníte dva rôzne nákupy, ktoré majú nárok na peňažnú odmenu vo výške 10 £, získate iba 10 £ (a nie 20 £) bez ohľadu na to, či ste oba nákupy uskutočnili u toho istého predajcu alebo u rôznych predajcov.

Ak chcete získať druhú peňažnú odmenu (ak je k dispozícii), musíte postupovať podľa pokynov uvedených v potvrdzujúcom e-maile.

Peňažná odmena sa vám pripíše na platobný Revolut účet po tom, ako ho úspešne otvoríte bez obmedzení. Vyplatí sa v mene nákupu, ako sa uvádza v potvrdzovacom e-maili (a to aj vtedy, ak sa referenčná mena vášho účtu líši od meny nákupu). Buď sa vám na účet pripíše jednorazovo ako jedna platba, alebo sa vám bude pripisovať v podobe rovnakých splátok, ako sa uvádza v potvrdzovacom e-maili.

Každá ponuka peňažnej odmeny platí 30 kalendárnych dní od nákupu. Ak danú peňažnú odmenu neprijmete tým, že si počas tohto obdobia úspešne otvoríte účet, ponuka zanikne. Pri každom ďalšom oprávnenom nákupe však môžete získať novú peňažnú odmenu, ktorá bude platiť ďalších 30 dní.

10. Výber právnych informácií

Podanie sťažnosti

Ak nie ste s našimi službami spokojní, pokúsime sa to napraviť. Hoci robíme pre vašu spokojnosť všetko, uvedomujeme si, že niekedy nám to nemusí vyjsť. Ak máte sťažnosť, obráťte sa na nás cez náš online formulár. Na vašu sťažnosť sa pozrieme a odpoveď vám odošleme e-mailom.

Keďže Revolut Pay Checkout nie je regulovanou službou, úrad Financial Conduct Authority (FCA) vám pravdepodobne nebude môcť pomôcť s prípadnými sťažnosťami a tieto sťažnosti pravdepodobne nebudú spadať do jurisdikcie Kancelárie ombudsmana pre oblasť finančných služieb (FOS).

Uzavretie účtu

Svoj účet Revolut Pay Checkout môžete uzavrieť kedykoľvek kliknutím na tlačidlo možností na stránke s potvrdením a výberom možnosti Uzavrieť účet. Uzavretím účtu Revolut Pay Checkout sa nezruší žiadny iný účet, ktorý máte v spoločnosti skupiny Revolut.

Váš účet Revolut Pay Checkout môžete zrušiť aj my, ale len ak:

● porušíte tieto podmienky služby Checkout alebo akékoľvek iné zmluvné podmienky medzi vami a spoločnosťou skupiny Revolut;

● máme podozrenie, že vaše používanie služby Revolut Checkout je podvodné, neprimerané alebo poškodí naše dobré meno teraz alebo v budúcnosti; alebo

● máme na to ďalší zákonný dôvod.

Zmena týchto podmienok služby Checkout

Tieto podmienky platieb cez Revolut Pay Checkout môžeme kedykoľvek zmeniť. O všetkých zmenách sa vás budeme snažiť informovať v dostatočnom predstihu e-mailom. Nie vždy je to však možné.