Produkty

Platba cez Pokladňu Revolut

Stiahnuť PDF

1. Prečo sú tieto informácie dôležité?


Platba cez Pokladňu Revolut je služba, ktorá vám umožňuje ukladať údaje, ktoré používate pri online platbách, aby ste ich v budúcnosti mohli uskutočňovať rýchlejšie.


V tomto dokumente sú uvedené zmluvné podmienky, ktoré platia pri používaní Platby cez Pokladňu Revolut. Nazývame ho podmienky Pokladne. Tieto podmienky Pokladne spolu s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a ďalšími zmluvnými podmienkami, ktoré sme s vami dohodli, tvoria právnu zmluvu medzi vami a nami.


Sme spoločnosť Revolut Bank UAB, bankou so sídlom v Litovskej republike. Registrovaná adresa: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, Litovská republika, registračné číslo 304580906, FI kód 70700. Spoločnosť Revolut Bank UAB má licenciu Európskej centrálnej banky a je regulovaná Národnou bankou Litvy.


Tieto podmienky Pokladne platia, keď ako zákazník nakupujúci u obchodníka používate Platbu cez Pokladňu Revolut. Ak ste obchodníkom, ktorý na prijatie platby používa Platbu cez Pokladňu Revolut, tak pre vás platia iné podmienky.


Platba cez Pokladňu Revolut nie je platobnou službou. Ak ju chcete používať, musíte mať samostatné platobné údaje (napríklad platobnú kartu). Na ich používanie nemusíte mať platobný účet v spoločnosti skupiny Revolut. Ak sa však rozhodnete použiť svoj účet v spoločnosti skupiny Revolut na uskutočnenie platby v pokladni, potom sa pri použití tejto služby uplatňujú aj zmluvné podmienky danej spoločnosti skupiny Revolut.


Hoci sme regulovaná spoločnosť, Platba cez Pokladňu Revolut nie je regulovaná služba. To znamená, že Národná banka Litvy alebo akýkoľvek iný orgán dohľadu nad finančnými službami pôsobiaci v krajine, v ktorej máte bydlisko, vám pravdepodobne nebude môcť pomôcť s prípadnými sťažnosťami a tieto sťažnosti pravdepodobne nebudú spadať do ich jurisdikcie, pokiaľ sa na uskutočnenie platby nerozhodnete použiť svoj účet v spoločnosti skupiny Revolut.


Je dôležité, aby ste pochopili, ako Platba cez Pokladňu Revolut funguje. Tieto podmienky Pokladne si môžete kedykoľvek pozrieť a stiahnuť na našej webovej stránke. Ak chcete získať viac informácií, prečítajte si naše najčastejšie otázky. Najčastejšie otázky však nie sú súčasťou našej zmluvy s vami.


2. Čo je Platba cez Pokladňu Revolut?


Platba cez Pokladňu Revolut je služba, ktorá vám umožňuje ukladať údaje, ktoré používate pri online platbách, aby ste ich v budúcnosti mohli uskutočňovať rýchlejšie. Údaje, ktoré môžete ukladať:

● meno a dátum narodenia;

● adresa doručenia/fakturačná adresa, preferovaný spôsob doručenia a kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mailová adresa (ďalej len „údaje doručenia“);

● údaje o vašej platobnej karte, bankovom účte alebo spôsobe platby, ktoré sú potrebné na uskutočnenie platby (ďalej len „platobné údaje“).

(Spoločne vaše „údaje Pokladne“.)


Ak sa rozhodnete uložiť svoje údaje Pokladne, nebudete ich musieť znova zadávať pri ďalšom použití Platby cez Pokladňu Revolut.


Platba cez Pokladňu Revolut je dostupná len v pokladniach online obchodníkov, ktorí s nami spolupracujú. Ak v pokladni obchodníka nie je Platba cez Pokladňu Revolut k dispozícii, nebudete ju môcť použiť na nákup.


3. Kto môže používať Platbu cez Pokladňu Revolut a ako sa zaregistrovať?


Do Platby cez Pokladňu Revolut sa dá zaregistrovať jedine počas procesu platby cez pokladňu obchodníka.


Platba cez Pokladňu Revolut je dostupná pre každého, kto má 18 rokov alebo viac a spĺňa požiadavky na získanie nároku. Ak tieto požiadavky spĺňate, budete mať prístup k Platbe cez Pokladňu Revolut počas procesu platby cez pokladňu obchodníka.


Na používanie Platby cez Pokladňu Revolut nepotrebujete platobný účet v spoločnosti skupiny Revolut. Na jej používanie sa predtým nemusíte ani zaregistrovať do Platby cez Pokladňu Revolut. Rýchlu registráciu môžete vykonať počas procesu platby za nákup cez pokladňu obchodníka.


Do Platby cez Pokladňu Revolut sa dá zaregistrovať jedine počas procesu platby cez pokladňu obchodníka.


4. Vaše platby v pokladni


Pri prvom použití Platby cez Pokladňu Revolut musíte zadať údaje Pokladne, ktoré zahŕňajú vaše platobné údaje.


Musíte zadať všetky údaje potrebné na uskutočnenie platby pomocou svojich platobných údajov. Ak napríklad platíte kartou, požadované platobné údaje budú: číslo karty, meno držiteľa karty, dátum vypršania platnosti a CVV kód.


Platobné údaje, ktoré musíte uložiť, sa líšia v závislosti od používaného spôsobu platby. Pokúsime sa vám poskytnúť možnosť uložiť všetky údaje potrebné na uskutočnenie platby. Počas ďalších transakcií vás však môžeme požiadať o poskytnutie niektorých údajov, aby sme mohli zaistiť bezpečnosť vašich platobných údajov.


Môže sa tiež vyžadovať, aby ste každú uskutočnenú platbu overili u osoby, ktorá vám vydala platobné údaje. V Spojenom kráľovstve a v Európe napríklad nie je nezvyčajné, keď vás vydavatelia platobných kariet pred spracovaním platby požiadajú o jej individuálnu autorizáciu.


Zadaním svojich platobných údajov a pokračovaním v procese platby autorizujete obchodníka, aby nákup účtoval na vaše platobné údaje. V prípade priebežného nákupu (napríklad predplatného) autorizujete aj priebežné účtovanie na vaše platobné údaje.


Platba cez Pokladňu Revolut je služba, ktorá umožňuje ukladať a používať vaše platobné údaje, ale nejde o službu, ktorá poskytuje akékoľvek platobné údaje vám. Ak chcete používať Platbu cez Pokladňu Revolut, musíte mať samostatné platobné údaje. Môže to byť:

● podporovaná platobná karta, bankový účet alebo iný spôsob platby u tretej strany;

● platobný účet v podporovanej spoločnosti skupiny Revolut.


Ak na uskutočnenie platby používate platobný účet v podporovanej spoločnosti skupiny Revolut, potom sa na každú platbu uskutočnenú pomocou vašich platobných údajov budú vzťahovať zmluvné podmienky daného platobného účtu a na ukladanie vašich údajov Pokladne sa budú vzťahovať tieto podmienky Pokladne.


5. Vaše údaje doručenia


Pri prvom použití Platby cez Pokladňu Revolut budete musieť zadať aj údaje doručenia. Typy dostupného doručenia a údaje, ktoré preň musíme zhromaždiť, sa môžu u jednotlivých obchodníkov líšiť.


6. Aké údaje sa ukladajú pri Platbe cez Pokladňu Revolut?


Platba cez Pokladňu Revolut vám umožňuje uložiť údaje Pokladne. Ak tak urobíte, tieto údaje bezpečne uložíme a vopred ich za vás vyplníme pri každom ďalšom nákupe, pri ktorom je Platba cez Pokladňu Revolut k dispozícii. Každý ďalší nákup by ste museli autorizovať a nemohol by sa uskutočniť bez vášho súhlasu.


Nie je možné uložiť len niektoré z týchto údajov. Ak chcete používať Platbu cez Pokladňu Revolut, musíte uložiť všetky tieto údaje, pretože sú potrebné na spracovanie vašich nákupov v pokladni.


Nie je možné uložiť ani žiadne neplatné údaje. Môžeme vykonávať overovacie kontroly, a ak sú vami poskytnuté údaje neplatné alebo sa neskôr stanú neplatnými, požiadame vás o ich aktualizáciu.


Všetky ukladané údaje sú spracovávané bezpečne a v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.


7. Váš vzťah s obchodníkom


Hoci na nákup u obchodníka môžete použiť Platbu cez Pokladňu Revolut, tento nákup je transakciou medzi vami a obchodníkom (nie nami). Obchodníkom poskytujeme službu, ktorá im umožňuje prijímať platby. Pri používaní Platby cez Pokladňu Revolut vám však neposkytujeme platobnú službu.


To znamená, že ak máte akékoľvek problémy so zakúpeným tovarom alebo službou, prípadne so sumou, ktorú ste sa zaviazali zaplatiť, musíte sa obrátiť na obchodníka a nie na nás.


V prípade sporu s obchodníkom môžete mať práva aj voči spoločnosti poskytujúcej vaše platobné údaje:

● ak vaše platobné údaje poskytla tretia strana, mali by ste ju kontaktovať;

● ak sú platobné údaje, ktoré ste použili na nákup, z platobného účtu poskytnutého spoločnosťou skupiny Revolut, môžete mať práva týkajúce sa akejkoľvek platby. Tieto práva sa riadia zmluvnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na váš účet, a právom sídla spoločnosti skupiny, ktorá vám účet poskytuje.


8. Prístup k vášmu účtu a jeho zabezpečenie


Do Pokladne Revolut sa dostanete zadaním čísla svojho mobilného telefónu (ako používateľského mena) a jednorazového prístupového kódu, ktorý vám na tento mobilný telefón pošleme SMS správou (ako hesla). Prípadne môžete získať prístup k svojmu účtu automaticky, ak používate zariadenie, o ktorého uloženie ste nás požiadali.


Z tohto dôvodu musíte mať na používanie Platby cez Pokladňu Revolut mobilné telefónne číslo, ktoré dokáže prijímať SMS správy.


Pred vytvorením účtu alebo uskutočnením platby vás za určitých okolností môžeme požiadať o ďalšie údaje. Je to preto, aby ste vy a všetci používatelia Platby cez Pokladňu Revolut boli v bezpečí.


Keďže mobilný telefón a číslo alebo zariadenie sú nástrojmi na prístup k vášmu účtu, je dôležité, aby ste ich udržiavali zabezpečené a neumožnili k nim prístup nikomu inému. Ak poskytnete prístup inej osobe, môže mať prístup k vášmu účtu Platba cez Pokladňu Revolut a nakupovať pomocou vašich platobných údajov.


9. Výber právnych informácií


Podanie sťažnosti

Ak nie ste s našimi službami spokojní, pokúsime sa to napraviť. Hoci robíme pre vašu spokojnosť všetko, uvedomujeme si, že niekedy nám to nemusí vyjsť. Ak máte sťažnosť, obráťte sa na nás cez náš online formulár. Na vašu sťažnosť sa pozrieme a odpoveď vám odošleme e-mailom.


Zrušenie účtu

Svoj účet Platba cez Pokladňu Revolut môžete kedykoľvek zrušiťkliknutím na tlačidlo možností na stránke potvrdenia a výberom možnosti Uzavrieť účet. Zrušením účtu Platba cez Pokladňu Revolut sa nezruší žiadny iný účet, ktorý máte v spoločnosti skupiny Revolut.


Váš účet Platba cez Pokladňu Revolut môžete zrušiť aj my, ale len ak:

● porušíte tieto podmienky Pokladne alebo akékoľvek iné zmluvné podmienky medzi vami a spoločnosťou skupiny Revolut;

● máme podozrenie, že vaše používanie Platby cez Pokladňu Revolut je podvodné, neprimerané alebo poškodí naše dobré meno teraz alebo v budúcnosti;

● máme na to ďalší zákonný dôvod.


Zmena týchto podmienok Pokladne

Tieto podmienky Pokladne môžeme kedykoľvek zmeniť. O všetkých zmenách sa vás budeme snažiť informovať v dostatočnom predstihu e-mailom. Nie vždy je to však možné.