Podmienky a pravidlá

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV REVOLUTU MESSENGER

Stiahnuť PDF

Platné od 29.03.2023


Prehľad


Tieto zásady sa vzťahujú na vaše používanie našich služieb peer-to-peer četu a skupinového četu, ktoré sprístupňujeme v aplikácii Revolut. Na účely týchto zásad označujeme tieto služby spoločne ako Revolut Messenger.


V týchto zásadách nájdete ďalšie informácie o fungovaní Revolutu Messenger. Predovšetkým ide o dôležité informácie o ochrane osobných údajov, ktoré by ste mali pri používaní Revolutu Messenger brať na vedomie.


Keď sa rozhodnete Revolut Messenger používať, mali by ste si tieto zásady prečítať spolu s nasledujúcimi dokumentmi spoločnosti Revolut:Informácie uvedené v týchto zásadách dopĺňajú informácie uvedené v zásadách ochrany osobných údajov zákazníka spoločnosti Revolut.


Používanie Revolutu Messenger je podmienené súhlasom s osobnými podmienkami spoločnosti Revolut a pochopením noriem komunity spoločnosti Revolut.


Čo je Revolut Messenger?


Revolut Messenger je služba na posielanie a prijímanie správ v aplikácii, cez ktorú môžu zákazníci Revolutu četovať.


Správy typu peer-to-peer môžete posielať ostatným zákazníkom Revolutu iba vtedy, ak máte jeden druhého uloženého v príslušných zoznamoch kontaktov, prípadne ste si už cez Revolut poslali platbu. Tieto osoby označujeme ako vaše dôveryhodné kontakty.


Do skupinového četu môžete byť pridaní iba vtedy, ak:


 • osoba, ktorá vás pridala, je dôveryhodný kontakt;
 • alebo ste prijali pozvánku do skupiny od osoby, ktorá nie je dôveryhodný kontakt.


Môže spoločnosť Revolut čítať vaše správy?


Spoločnosť Revolut nemôže čítať vaše správy, môže však vidieť informácie týkajúce sa platieb, ktoré cez Revolut pošlete alebo prijmete.


Správy


Správy v aplikácii Revolut chráni komplexné šifrovanie. To znamená, že spoločnosť Revolut nikdy nebude mať prístup ku správam, ktoré odošlete cez Revolut Messenger.


Ostatné informácie


Spoločnosť Revolut síce nemá prístup k vašim správam, má však k dispozícii isté informácie o tom, ako Revolut Messenger používate, vrátane:


 • času a dátumu odoslania alebo prijatia správy;
 • totožnosti ostatných zákazníkov Revolutu, s ktorými četujete;
 • času a dátumu, keď prvýkrát alebo znova otvoríte šifrovaný čet.


Informácie o platbe


Spoločnosť Revolut môže získať prístup k informáciám, ak iniciujete platbu iným zákazníkom Revolutu alebo ju od nich prijmete cez Revolut Messenger. Spoločnosť Revolut bude mať napríklad prístup ku všetkým informáciám, ktoré sa vygenerujú, keď:


 • požiadate o platbu iného zákazníka Revolutu cez Revolut Messenger,
 • odošlete platbu inému zákazníkovi Revolutu cez Revolut Messenger,
 • prijmete alebo odmietnete žiadosť o platbu od iného zákazníka Revolutu cez Revolut Messenger.


Ako môžete zmeniť predvoľby Revolutu Messenger?


Prostredníctvom hlavného panela ochrany osobných údajov v aplikácii môžete vypnúť:


 • celú funkciu posielania a prijímania správ typu peer-to-peer,
 • možnosť nechať sa pridať do skupinových četov (poznámka – ak chcete úplne prestať prijímať správy cez skupinové čety, budete musieť opustiť všetky existujúce skupiny, ktorých ste členom).


Cez Revolut Messenger môžete tiež:


 • zablokovať konkrétne dôveryhodné kontakty, aby vás nemohli kontaktovať cez Revolut Messenger;
 • odobrať ostatných zákazníkov zo skupinových četov;
 • odísť zo skupinových četov;
 • odstrániť akékoľvek správy, ktoré ste poslali cez Revolut Messenger. Dané správy sa odstránia u vás ako odosielateľa, ako aj na strane príjemcov.

Kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Revolut spracúva vaše osobné údaje?


Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov zákazníka. Nájdete v nich množstvo dôležitých informácií o ochrane osobných údajov, ako napríklad:


 • ktorá spoločnosť Revolut prevádzkuje vaše osobné údaje,
 • prečo spoločnosť Revolut spravidla zhromažďuje a používa vaše osobné údaje,
 • ako spoločnosť Revolut zdieľa vaše osobné údaje,
 • či spoločnosť Revolut zdieľa vaše osobné údaje medzinárodne,
 • ako dlho spoločnosť Revolut uchováva vaše osobné údaje,
 • ako môžete uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba podľa príslušných zákonov o ochrane osobných údajov.


Na koho sa môžete v prípade otázok obrátiť?


Ak máte otázky týkajúce sa ochrany údajov v súvislosti s Revolutom Messenger, napíšte na adresu dpo@revolut.com. Náš tím odborníkov vám s radosťou pomôže.