S čím vám pomôžeme?

Prečo bolo moje prispôsobenie karty zamietnuté?

Prispôsobenie nesmie obsahovať nasledujúce prvky:

  • neslušné výjavy, urážlivý rasistický materiál, materiál podporujúci predsudky;
  • nahota a obsah sexuálnej povahy;
  • akákoľvek politická tematika (vlajky, štátne symboly atď.);
  • obsah chránený autorskými právami, napr. postavy, kreslené postavičky;
  • produkty/služby/logá chránené značkou alebo ochrannou známkou, a to vrátane akýchkoľvek skratiek, akronymov a symbolov;
  • vyobrazenia drog, alkoholu, tabakových výrobkov, strelných zbraní, zbraní, vojenského vybavenia;
  • obsah, ktorý možno považovať za spoločensky neprijateľný alebo nelegálny;
  • navádzanie k nákupu vrátane telefónnych čísel alebo akýchkoľvek služieb, URL adresy;
  • vyobrazenie alebo reprodukcia akejkoľvek meny;
  • akýkoľvek písaný obsah v inom ako anglickom jazyku.

Ak sme vaše prispôsobenie karty zamietli, dôvod zamietnutia bude uvedený v aplikácii na karte Karty. Ak si myslíte, že vaše prispôsobenie bolo zamietnuté omylom, odošlite dizajn karty ešte raz a my ho opäť skontrolujeme.

Súvisiace články