S čím vám pomôžeme?

Aké poplatky si účtujete za objednanie karty?

Za objednávku karty sa vám môžu účtovať dva rôzne typy poplatkov: poplatky za doručenie a poplatky za kartu.

Poplatky za doručenie

Poplatky za doručenie si účtujeme na pokrytie nákladov spojených s doručením vašej karty. Výška poplatkov sa líši v závislosti od programu, spôsobu doručenia a cieľovej krajiny. Poplatok za doručenie sa zobrazí po výbere dizajnu karty a spôsobu doručenia. Zákazníci s programom Premium alebo Metal majú nárok na bezplatné doručenie.

Poplatky za kartu

Poplatky za kartu si účtujeme na pokrytie výrobných nákladov spojených s vašou kartou. Daný poplatok vám zaúčtujeme po prekročení limitu na karty zadarmo, ktorého výška závisí od programu, alebo ak si vyberiete kartu v špeciálnej edícii.

Ak si chcete objednať náhradnú kartu, v závislosti od dôvodu sa vám môže účtovať poplatok za doručenie.

Súvisiace články