S čím vám pomôžeme?

Prečo mi bankomat zaúčtoval poplatok za výber hotovosti?

Vlastníci bankomatov vám môžu účtovať dodatočné poplatky v podobe:

1. prirážok v bankomate,

2. poplatkov za výmenu meny.

1. Čo je prirážka v bankomate?

Vlastníci bankomatov vám môžu za používanie bankomatov účtovať poplatok za prístup. Výšku poplatku stanovuje vlastník bankomatu.

Ak si napríklad z bankomatu vyberiete 10 £ (britských libier), vlastník bankomatu vám môžete zaúčtovať prirážku za prístup vo výške 3,99 £, takže sa vám z účtu stiahne celkom 13,99 £.

2. Prečo sa môj výber hotovosti zúčtoval v inej mene a prečo sa mi za to účtoval poplatok navyše?

Mohlo dôjsť k dvom výmenám cudzej meny:

– na strane vlastníka bankomatu,

– na strane Revolutu.

  • Výmena meny na strane vlastníka bankomatu

Keď si vyberáte hotovosť z bankomatu, bankomat vám môže ponúknuť možnosť výberu v inej mene, než je miestna mena. K tomu väčšinou dochádza v zahraničí. Ak si danú možnosť vyberiete, vlastník bankomatu uplatní svoj (často nevýhodný) výmenný kurz a zaúčtuje vám poplatok navyše. Tento proces sa nazýva dynamický prepočet meny (dynamic currency conversion – DCC).

Ak sa chcete tomuto dodatočnému poplatku vyhnúť, odporúčame vám, aby ste výber uskutočnili v miestnej mene a výmenu meny odmietli. V Spojenom kráľovstve si vyberte britské libry (GBP), v USA americké doláre (USD), vo Francúzsku eurá (EUR) atď.

Dajme tomu, že sa z bankomatu v Spojenom kráľovstve pokúsite vybrať 10 £ (britských libier). Vlastník bankomatu vám navrhne danú sumu konvertovať na americké doláre.

– Ak konverziu prijmete, vlastník bankomatu si môže uplatniť nevýhodný výmenný kurz a zaúčtovať vám vyššiu sumu, napríklad 15 $.

– Ak konverziu neprijmete, vlastník bankomatu vám zaúčtuje iba 10 £, ktoré si chcete vybrať.

Upozorňujeme, že okrem poplatkov za konverziu meny účtovaných vlastníkom bankomatu sa vám môžu účtovať aj prirážky v bankomate. Použijeme predchádzajúci príklad. Ak si vlastník bankomatu účtuje poplatok za prístup vo výške 3,99 £, z účtu sa vám stiahne 13,99 £ bez konverzie v bankomate, prípadne 21 $, ak bankomat konvertuje sumu 13,99 £ na americké doláre s využitím nevýhodného výmenného kurzu.

  • Výmena meny na strane Revolutu

Vlastník bankomatu nám oznámi, akú sumu vám máme stiahnuť z účtu.

Ak nemáte na účte dostatok prostriedkov v mene, v ktorej chcete hotovosť vybrať, Revolut uskutoční výmenu meny. Upozorňujeme, že v danom prípade vám môžeme zaúčtovať poplatok za výmenu meny, ak ste v rámci svojho programu Revolut prekročili svoj mesačný limit na výmeny, prípadne poplatok za výber z bankomatu, ak ste v rámci svojho programu Revolut prekročili svoj mesačný limit na výbery. Oba poplatky sa zobrazia v aplikácii Revolut v časti Poplatky na obrazovke s podrobnosťami o transakcii.

  • Uvádzame niekoľko príkladov:

– Žiadna konverzia: Z bankomatu v Spojenom kráľovstve chcete vybrať 10 £ (britských libier). Vlastník bankomatu vám navrhne danú sumu konvertovať na americké doláre. Vy výmenu meny odmietnete. Vlastník bankomatu požiada Revolut, aby vám z účtu stiahol 10 £. Ak máte na účte Revolut dostatočný zostatok v britských librách, Revolut neuskutoční žiadnu výmenu meny. Z účtu sa vám stiahne iba 10 £.

– Dvojitá konverzia: Z bankomatu v Spojenom kráľovstve chcete vybrať 10 £ (britských libier). Vlastník bankomatu vám navrhne danú sumu konvertovať na americké doláre. Vy výmenu meny prijmete (čo by ste nemali). Vlastník bankomatu danú sumu konvertuje podľa nevýhodného výmenného kurzu a požiada Revolut, aby vám z účtu stiahol 15 $. Ak na účte Revolut nemáte dostatočný zostatok v amerických dolároch, no máte dosť britských libier, Revolut bude musieť zameniť 15 $ na britské libry a po vykonaní výmeny meny vám z účtu stiahne 11 £. Aj tak zaplatíte viac, než koľko ste si vybrali, pretože v bankomate sa použil nevýhodný výmenný kurz.

Ďalšie príklady nájdete v našom príspevku na blogu.

Môžeme to zhrnúť tak, že výbery z bankomatu vždy odporúčame uskutočňovať v miestnej mene a výmeny meny v bankomate by ste mali vždy odmietnuť. Revolut sumu výberu konvertuje iba vtedy, ak nemáte dostatočný zostatok v mene, v ktorej chcete výber uskutočniť. V daných prípadoch Revolut často použije výhodnejší výmenný kurz. Ďalšie informácie o výmennom kurze, ktorý používa Revolut, nájdete v článku Aký výmenný kurz dostanem? v sekcii s najčastejšími otázkami.

Upozorňujeme, že poplatok za prístup a výmenný kurz uplatňovaný vlastníkom bankomatu sú iba odhady, ktoré vypočítavame na základe informácií, ktoré nám vlastník bankomatu poskytne.

Súvisiace články